Uw medewerker raakt arbeidsongeschikt:
Wat zijn de gevolgen en wat kunt u doen?
Meld u aan
11 april Utrecht
Cursus WIA
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Nieuws / Agenda

28 maart 2017

Kennisbijeenkomst Praktische en juridische gevolgen van SAW-afspraken zoals het PBB en het 3e WW-jaar Zwolle

De Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel zijn veranderd. Daarom houden de Unie van Waterschappen en Capra Advocaten verspreid over het land drie kennisbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn in Den Bosch, Den Haag en Zwolle en beginnen om 15.30 uur.   Lees verder >>

28 maart 2017

Kennisbijeenkomst Ziekteverzuim binnen het primair onderwijs

In deze kennisbijeenkomst besteden we aandacht aan de gevolgen van ziekteverzuim op basisscholen. Waar krijgt u mee te maken en wat kunt u doen? Paula Berends-Schellens en Marianne Boschman-Stoel praten u hierover bij.   Lees verder >>

11 april 2017

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

De Wet werk en inkomen (WIA) roept veel vragen op. Hoe zit het met een medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Hoe voorkomt u een sanctie van het UWV? Op 11 april 2017 geven Paula Berends-Schellens en Jacobien Frederix-Gianotten antwoorden op deze en andere vragen tijdens de cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar.   Lees verder >>

12 april 2017

Kennisbijeenkomst 'Wendbaar werken bij de overheid' in Utrecht

Kennisbijeenkomst over de introductie van flexibele werkvormen bij de overheid. Ruud van Rheenen van Lust4Life en Gerdin Boelens van Capra Advocaten vertellen over hun ervaringen met en de mogelijkheden van wendbaar werken.   Lees verder >>

Naar nieuws / agenda >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.