Over Capra

Paula Berends-Schellens
Print pagina

Paula Berends-Schellens
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens (1959) * Nederlands recht Universiteit Leiden * werkgeversorganisatie onderwijs * 2004 Capra * auteur publicaties ambtenarenrecht en arbeidsongeschiktheid * docent

Ik ben per 1 januari 2004 in dienst gekomen bij Capra. Daaraan voorafgaand heb ik onder meer gewerkt voor een werkgeversorganisatie in het onderwijs. De kring van cliënten van Capra betekende een aanzienlijke uitbreiding van de aandachtsgebieden. Ik ga nog steeds met veel plezier naar mijn werk. Dat heeft niet alleen te maken met de aard van het werk en de aansprekende cliënten, maar ook met de tussen de collega’s bestaande wisselwerking die ertoe leidt dat we elkaar ‘scherp’ houden. Dit laatste vind ik belangrijk, scherpte in de zin van actuele kennis en het bedenken van haalbare oplossingen voor moeilijke situaties. Niet alle oplossingen zijn op korte termijn te realiseren, denk bijvoorbeeld aan een re-integratietraject of de begeleiding bij het functioneren. Ook dan streef ik ernaar de cliënt zodanig bij te staan dat de grote lijn gedurende het traject wordt bewaard en het traject met overtuiging wordt uitgevoerd.    

Bij Capra houd ik mij bezig met verschillende aandachtsgebieden. Het betreft uiteraard de advisering van cliënten (werkgevers en particulieren) binnen de overheidssector. Het bijzondere daarvan is voor mij toch wel de publieke zaak die nagenoeg in elke kwestie betekenis heeft. Het gaat dan om de verantwoording die het bestuursorgaan over zijn handelen moet afleggen. En ook al is die verantwoording niet in elke zaak op gelijke wijze aan de orde, toch zal bij de advisering rekening gehouden moeten worden met het publieke karakter dat het handelen van de overheid nu eenmaal heeft.   

Onderwijskwesties, of het nu over een personele aangelegenheid gaat, over klachten of bekostigingsvraagstukken, hebben mijn bijzondere interesse. Zo ook vraagstukken met betrekking tot  arbeidsongeschiktheid, re-integratie en de verhouding tot bedrijfsarts en het UWV. Daarnaast adviseer ik in civielrechtelijke arbeidszaken (werkgevers en particulieren) en verzorg ik cursussen.  
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
0648431715
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Het lerarenregister: een papieren tijger?

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

De Wwz in het onderwijs: spannende tijden

De no-riskpolis; een korte bespiegeling van een stukje Ziektewet

Medewerkers openbaar onderwijs ambtenaar volgens Centrale Raad van Beroep

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken …

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Passend onderwijs en arbitrage

De redelijkheid en het UWV

De zorgplicht van de overheidswerkgever: geen woorden, maar daden

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Falende ambtenaar is nu al stevig aan te pakken

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid Aflevering 3 de overgang van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid?' Aflevering 2 Wie ondervindt gevolgen van he

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid?'

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?