Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”
Print pagina

Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”
Sprekers:
Locatie:
Datum:
26 januari 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
26 januari 2017
Locatie:
Datum:
26 januari 2017
Geplaatst op:
26 januari 2017
Op 8 november 2016 werd het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Eerste Kamer aangenomen. In een recente brief, van 20 januari 2017, geeft minister Plaskerk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over “het tijdpad van implementatie” van deze wet.

Regering zal Wnra bekrachtigen ook al stappen bonden mogelijk naar Hoge Raad

Allereerst staat de minister stil bij het kort geding van de Ambtenarencentrales, dat zowel bij de voorzieningenrecht als bij het Gerechtshof Den Haag geen succes had. Zie het arrest van 23 december 2016. De minister geeft aan dat de Ambtenarencentrales acht weken hebben naar de Hoge Raad te stappen. Maar hij laat daarop ook weten: “Dit staat niet aan bekrachtiging van het initiatiefvoorstel door de regering in de weg.”

Wet Normalisering vraagt om aanpassing meer dan 100 wetten

Vervolgens zet de minister uiteen dat de normalisering een omvangrijke wetgevingsoperatie vraagt. Niet minder dan 100 wetten in formele zin moeten worden herzien, plus een veelheid aan lagere regelgeving. De planning is er, volgens de minister, op gericht de initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren, tezamen met alle invoerings- en aanpassingswetgeving, met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Overheidswerkgevers staat nog veel te wachten

Daarna staat de minister stil bij wat de overheidswerkgevers te doen staat. Zo noemt hij de totstandkoming van cao’s en alles wat daarbij kan komen kijken (oprichten van werkgeversvereniging, aanpassen van statuten, en inhoudelijke vraagstukken over spelregels van het cao-overleg, huidige overlegprotocollen, de huidige (bezwaren)commissies, en verschillen tussen arbeidsvoorwaardenregelingen en het civiele arbeidsrecht).

Scholing van personeelsmedewerkers en leidinggevenden van groot belang

Met nadruk wijst de minister voorts op het belang van scholing van personeelsmedewerkers en leidinggevenden in het arbeidsrecht; communicatie en voorlichting aan personeel; opstellen modelarbeidsovereenkomsten voor nieuw personeel en eventueel voor zittend personeel. Nu net op deze punten bevindt zich de bewezen expertise van Capra Advocaten.

Bereid u goed voor op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Kortom, tussen nu en 1 januari 2020, de beoogde datum van inwerkingtreding van de normalisering, moet er nog veel gebeuren. Er komen diverse uitdagende opgaven op overheidswerkgevers af. Om van de normalisering een succes te maken is de goede voorbereiding het halve werk. Capra Advocaten staat u daarbij graag terzijde. Met ons Dossier Normalisering Ambtenarenrecht blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie over het tijdpad leest u in de brief van minister Plasterk.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Gerdin Boelens

Gerdin Boelens

Telefoon 038-423 54 14