Artikelen

Het recht op vergetelheid in het onderwijs

Geplaatst op: 21 november 2017

Door: Paula Berends-Schellens

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Capra Advocaten besteedt hier extra aandacht aan. Als eerste onderwerp: het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat persoonsgegevens op verzoek worden gewist. Suzanne van Loon en Eliza Christiaansen schreven eerder al over dit onderwerp. Paula Berends-Schellens bespreekt het recht op vergetelheid vanuit onderwijsperspectief.

De verstandhouding tussen school en ouders

Geplaatst op: 21 november 2017

Door: Eliza Christiaansen

De school en de ouders van de leerlingen: ze kunnen niet zonder, maar zeker ook niet altijd met elkaar. Beiden dienen hetzelfde belang (dat van het kind), maar kunnen door allerlei oorzaken nog wel eens tegenover elkaar komen te staan. Dat blijkt wel uit de berichten in de media over conflicten tussen ouders en scholen. Eliza Christiaansen schrijft over het belang van de goede verstandhouding en het wegsturen van een leerling als laatste middel.

Nieuwe aanbevelingen rechtspraak voor schikking ter zitting in Wwz-zaken

Geplaatst op: 14 november 2017

Door: Ad Kerkhof

Vanaf 1 januari 2018 geldt een reeks van regels voor het vaststellen van schikkingen ter zitting. Het gaat om de situatie waarin de kantonrechter partijen ‘de gang op stuurt’ om te kijken of een schikking mogelijk is in de Wwz-zaak. Ad Kerkhof licht de aanbevelingen toe.

De gevolgen van de Wnra voor het personeel van openbare universiteiten

Geplaatst op: 03 november 2017

Door: 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet heeft ook gevolgen voor het personeel van openbare universiteiten. In zijn artikel beschrijft Luc Janssen de betekenis van de Wnra voor medewerkers van openbare universiteiten.

Regeerakkoord: de ‘normalisering’ gaat door en de WWZ wordt deels teruggedraaid!

Geplaatst op: 30 oktober 2017

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Inmiddels is het alweer enkele weken geleden dat het Regeerakkoord 2017-2021 werd gepresenteerd. Nu het stof is neergedaald, is het goed om eens kritisch te bekijken welke veranderingen er zijn aangekondigd voor het ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht. Hierna zetten we de belangrijkste punten voor u op een rij.

Wat betekent het ‘nieuwe’ recht op vergetelheid voor de zorgsector?

Geplaatst op: 30 oktober 2017

Door: 

In de zorgsector speelt de privacywetgeving een essentiële rol. Hulpverleners in deze sector moeten werken met vaak uiterst gevoelige persoonsgegevens. Een patiënt moet er wel vanuit kunnen gaan dat hulpverleners zijn privacy in voldoende mate waarborgen. Sanne Dassen beschrijft wat de gevolgen voor de zorgsector zijn van de nieuwe privacyregels die op 25 mei 2018 ingaan.

Maakt normalisering een einde aan procedures over beoordelingen?

Geplaatst op: 29 oktober 2017

Door: Gerdin Boelens

Jarenlange procedures over beoordelingen vormen niet meteen het kroonjuweel van het arbeidsrecht. Daar zullen zelfs tegenstanders van de normalisering het mee eens zijn. Maakt de normalisering een eind aan de talrijke conflicten over beoordelingen? Gerdin Boelens doet een voorspelling.

Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat

Geplaatst op: 29 oktober 2017

Door: Pieter Joost Schaap

Een ambtenaar sloot een vaststellingsovereenkomst waarin was vastgelegd dat haar in 2012 reorganisatieontslag zou worden verleend, en dat haar totdat zij de leeftijd van 65 jaar bereikte een uitkering zou worden toegekend. De betreffende ambtenaar voorvoelde dat de pensioenleeftijd wel eens zou kunnen stijgen en vroeg of vastgelegd kon worden dat de uitkering zou doorlopen tot de pensioenleeftijd. Volgens de onderhandelaar van de werkgever was dat niet nodig. Dat bericht stelde haar gerust. Later bleek dat dat ten onrechte was.

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Geplaatst op: 20 oktober 2017

Door: Paula Berends-Schellens

De Technische Universiteit Delft (TU) ontsloeg een medewerker vanwege verstoorde verhoudingen. De medewerker vocht het ontslag aan. De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende grond was voor dit ontslag en vernietigde het besluit om de medewerker te ontslaan. Ook in hoger beroep bleef het ontslag niet in stand. Alleen kwam de Centrale Raad van Beroep via een andere weg tot deze conclusie.

Kiest u voor een eigen cao of voor een sectorale cao?

Geplaatst op: 17 oktober 2017

Door: Bart Jeroen Boiten

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat is nog eens bevestigd in het regeerakkoord. Dat betekent niet dat u en uw organisatie nu kunnen stilzitten. Voor 1 januari 2020 moet er van alles gebeuren. De eerste stap is kiezen voor een eigen cao of een sectorale cao. Capra en BMC kunnen u helpen bij het maken van een keuze.

Regeerakkoord draait de WWZ op onderdelen terug en bevestigt de ‘normalisering’!

Geplaatst op: 12 oktober 2017

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Na meer dan 200 dagen onderhandelen is het Regeerakkoord 2017-2021 een feit. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zien de toekomst positief tegemoet. Hun motto - ‘Vertrouwen in de toekomst’ – klinkt in elk geval veelbelovend.

Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen?

Geplaatst op: 08 oktober 2017

Door: Marianne Boschman-Stoel

De Raad van Toezicht meende dat de beloning van de leden verhoogd kon worden. Dat besluit mag de RvT nemen. De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (STOVOH) doet een beroep op de RvT om de beloning niet te wijzigen. Uiteindelijk leidt dit tot een bestuurlijke crisis, het aftreden van de RvT en tot een procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Zoeken