Artikelen

Verboden onderscheid naar leeftijd; uitvoering Generatiepact een stap te ver!?

Geplaatst op: 27 juni 2017

Door: Marion Kolijn-van de Merwe

Werkt u binnen uw gemeente met een regeling Generatiepact? Let dan op dat u in uw ijver aan deze regeling uitvoering te geven niet in strijd met wettelijke bepalingen handelt. Dit overkwam de gemeente Zeewolde.

Geen sector-cao maar een eigen cao? De Wnra biedt ruimte voor ‘maatwerk’!

Geplaatst op: 26 juni 2017

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Als de plannen doorgaan, gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 in. Vanaf dan geldt in het algemeen het civiele arbeidsrecht voor ambtenaren. De Wnra geeft overheidswerkgevers de mogelijkheid om een eigen cao in te voeren. Jacobien Frederix-Gianotten legt uit hoe dat zit.

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Geplaatst op: 26 juni 2017

Door: Maartje Rutten

Maartje Rutten, directeur van de vestiging ’s-Hertogenbosch, gaat in deze column in op de onderlinge verbondenheid van de praktijkgroepen en de kurk waarop Capra drijft.

Uitgesproken: Luxe broodjes

Geplaatst op: 21 juni 2017

Door: Pieter Joost Schaap

Pieter Joost Schaap bespreekt met enige regelmaat een uitspraak die hem opviel. Deze keer gaat zijn bijdrage over ongeschiktheidsontslag.

Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

Geplaatst op: 08 juni 2017

Door: Jan Blanken

Integriteit van medewerkers en bestuurders blijft een belangrijk onderwerp. Jan Blanken legt uit waarom dat zo is en wat Capra Advocaten daarin kan betekenen.

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Geplaatst op: 06 juni 2017

Door: Vincent van Cruijningen

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector ging op 1 januari 2013 in. Sindsdien sleutelde de wetgever regelmatig aan deze wet. Zo ook nu. Op 1 juli a.s. gaat de Evaluatiewet WNT in. Voortaan kunt u deze wet gewoon Wet normering topinkomens noemen. Vincent van Cruijningen beschrijft de belangrijkste veranderingen, waarvan er enkele met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 ingaan.

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Geplaatst op: 01 juni 2017

Door: Paula Berends-Schellens

De Universiteit Maastricht organiseert vanwege een project een aanbesteding. Een bedrijf schrijft zich in voor de aanbesteding. De betrokken hoogleraar en leider van dit project blijkt aandeelhouder te zijn van dit bedrijf, maar is daar onduidelijk over naar de universiteit. Deze omstandigheid aangevuld met enkele andere gebeurtenissen zijn reden voor strafontslag. De hoogleraar vecht zijn ontslag tevergeefs aan.

Wkkgz versus arbeidsrecht: Botst goede zorg met goed werkgeverschap?

Geplaatst op: 18 mei 2017

Door: Mark van de Laar

Zorginstellingen moeten niet alleen goede zorg verlenen aan de patiënt, maar zich ook tegenover de werknemers als goed werkgever opstellen. Het is de kunst deze plichten goed met elkaar in balans te brengen. Dat lukt in de praktijk niet altijd. Zo blijkt uit de uitspraak die Mark van de Laar en Gerdin Boelens bespreken.

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Geplaatst op: 16 mei 2017

Door: Marien Korevaar

Een werkgever bouwt een indrukwekkend dossier op over het functioneren van een medewerker. In periode van vijf jaar wordt alles goed vastgelegd. En toch strandt de het ongeschiktheidsontslag bij de kantonrechter. Advocaat Marien Korevaar bespreekt de uitspraak en geeft tips.

Gerechtshoven zijn duidelijk: overgangsrecht ketenregeling geldt voor cao PO 2014-2015

Geplaatst op: 12 mei 2017

Door: Marianne Boschman-Stoel

Over het overgangsrecht van de ketenregeling en de cao PO 2014-2015 heeft Marianne Boschman-Stoel al verschillende keren geschreven. Nu beantwoorden de Gerechtshoven Hof Arnhem-Leeuwarden en 's-Hertogenbosch de vraag of de overgangsregeling geldt. De eensluidende uitspraken laten weinig ruimte voor onduidelijkheid over.

Oproep aan schoolbesturen: zet integriteit op de agenda

Geplaatst op: 09 mei 2017

Door: Eliza Christiaansen

Eliza Christiaansen schreef voor het vakblad Basisschoolmanagement een artikel over integriteit op school. In het artikel staan voorbeelden van niet-integer handelen en de gevolgen daarvan voor de school en de leraar. Ook beschrijft ze de risico's die scholen op dit vlak lopen. Eliza Christiaansen roept schoolbesturen op om integriteit op de agenda te zetten, ook als er nog niets speelt.

Ook PGB-houder moet transitievergoeding betalen

Geplaatst op: 20 april 2017

Door: Maartje Rutten

In een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 22 maart 2017 is een PGB-houder verplicht om bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding te betalen. Maartje Rutten beschrijft hoe het Hof tot dit oordeel kwam en vindt dat hier een taak is weggelegd voor de wetgever.

Zoeken