Sector Overheid
Print pagina

Sector Overheid
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:

Sector overheid

Capra Advocaten is specialist arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Onze kennis en ervaring strekt zich in het bijzonder uit over de sectoren Overheid, Onderwijs & Cultuur en Zorg.

Voor de sector Overheid geldt dat wij al sinds 1928, het jaar van onze oprichting, de traditionele overheid bijstaan: Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, politie, veiligheidsregio’s en de rechtspraak.

Veranderende overheid

In onze rol van adviseur van deze (lagere) overheden, zien wij in toenemende mate een overheid die een andere rolopvatting krijgt. Van een sociale verzorgingsstaat met een overheid die alle zaken op het terrein van de behartiging van het algemeen belang van A tot Z regelt, naar een participerende overheid. Taken worden geprivatiseerd, publiek/private samenwerkingsvormen ontstaan, lagere overheden voeren kerntakendiscussies en het fenomeen regiegemeente doet zijn intrede. Het traditionele onderscheid tussen overheid en private sector in het kader van de algemene belangenbehartiging vervaagt hiermee.

Capra Advocaten: meer dan alleen ambtenarenrecht

Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij de sector overheid kennen als geen ander. We weten wat er speelt en hebben niet alleen oog voor de juridische kant van de zaak, maar ook voor de maatschappelijke belangen en de bestuurlijke verhoudingen. Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen en kunnen antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om vragen op het gebied van: 
ambtenarenrecht (zoals arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, ziekte, ontslag);
reorganisaties; 
medezeggenschap;
sociale zekerheid;
Wet openbaarheid van bestuur;
bestuurlijke samenwerking;
integriteit (ambtelijk en bestuurlijk);
rechtspositie bestuurders (o.a. de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers; de Appa):
Capra Advocaten heeft de juiste kennis in huis. 

Contact over dit onderwerp

Pieter Joost Schaap

Zwolle

Pieter Joost Schaap

Telefoon 038-423 54 14

Gregoor van Duren

Maastricht

Gregoor van Duren

Telefoon 043-7600600

Jan Blanken

's-Gravenhage

Jan Blanken

Telefoon 070-364 81 02

Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Publicaties

Aanpassingwet Wnra ook door Eerste Kamer aangenomen

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Medewerker ziek uit dienst? Pas op voor verhaal Ziektewetuitkering!

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

Foto(s) en film

Wob en declaraties

Wob en declaraties

Wob en declaraties