Partners
Print pagina

Partners
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Capra Advocaten helpt u bij het oplossen van een juridisch probleem. Om u optimaal van dienst te zijn, bieden wij een 'all-in-oplossing' aan. Dit biedt u een aantal voordelen:

•    een duidelijk begin en einde;
•    geen losse eindjes die na afloop nog vastgeknoopt moeten worden;
•    het voorkomen van vergelijkbare problemen in de toekomst;
•    een integere aanpak met een werkbaar resultaat.

Voor deze unieke all-in-oplossing werken wij samen met hoogwaardige partners uit verschillende disciplines.

Partners voor bestuurlijke samenwerking en organisatie
Voor vraagstukken die gaan over het openbaar bestuur en bestuurlijke samenwerking maken we graag gebruik van de diensten van BMC. BMC is voor de publieke sector de expert op het gebied van het vinden en doorvoeren van verbeteringen in beleid en uitvoering.

Voor strategische keuzes rondom bestuurlijke samenwerking schakelen wij Peter Schrijvers in. Peter is een bestuurskundig en juridisch adviseur met een jarenlange brede ervaring binnen het openbaar bestuur op centraal en decentraal niveau.

Integriteitspartners
Op het gebied van integriteit werken we intensief samen met Hoffmann BV.
Hoffmann BV is de specialist in (bedrijfs)recherche en houdt zich ook bezig met riskmanagement en cybersecurity.

Voor trainingen en opleidingen over ambtelijke en bestuurlijke integriteit nemen we Karin Ingelse van Integriteit.nl in de arm. Integriteit.nl richt zich op het bewustwordingsproces van integriteit bij medewerkers/bestuurders.

Bij integriteitsonderzoeken rijzen er ook wel eens vragen die te maken hebben met ict. Als hierover vragen zijn, schakelen we Evidentium in. Dit bedrijf is gespecialiseerd in ict-onderzoek en kan in voorkomende gevallen fraude- en toedrachtonderzoeken verrichten.

Onze partner voor mediation
Op het gebied van mediation verwijzen we graag naar Mfn-registermediator Astrid Kraag. Astrid is een mediator met juridische kennis en ze heeft veel ervaring als advocaat en mediator in het sociaal domein.
 
Partners voor fiscale vragen en pensioenvraagstukken
Bij rechtspositionele kwesties, individueel of collectief, spelen fiscale aspecten vaak een rol. Voor een gedegen antwoord op fiscale vragen werken wij samen met fiscaal adviesbureau Marree & van Uunen Belastingadviseurs.

Bij Capra Advocaten hebben we gemerkt dat goede en transparante pensioenvoorlichting sterk bijdraagt aan een grotere mobiliteit van medewerkers. Voor deze voorlichting maken we graag gebruik van de diensten van PROambt
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Bekijk ook

BMC

BMC

BMC is voor de publieke sector de expert op het gebied van vinden en doorvoeren van verbeteringen in beleid en uitvoering.

Hoffmann Bedrijfsrecherche BV

Hoffmann Bedrijfsrecherche BV

Hoffmann BV is toonaangevend en de marktleider op het vlak van bedrijfsrecherche. Hoffmann’s specialisten zetten hun kennis, ervaring, integriteit en onafhankelijkheid graag in om fraude te bestrijden en te voorkomen.

Peter Schrijvers

Peter Schrijvers

Peter Schrijvers is een bestuurskundig en juridisch adviseur.

Integriteit.nl

Integriteit.nl

Integriteit.nl richt zich op het bewustwordingsproces van integriteit bij medewerkers en bestuurders.

Mfn registermediatormediator Astrid Kraag

Mfn registermediatormediator Astrid Kraag

Voor mediation verwijst Capra Advocaten graag naar Mfn registermediator Astrid Kraag.

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs is een maatschap van fiscalisten en richt zich primair op intermediairs.

PROambt

PROambt

PROambt is een pensioenadviesbureau met een focus op de ambtelijke rechtspositie en de pensioenregelingen van ABP, APPA en PFZW.

Evidentium

Evidentium

Evidentium is gespecialiseerd in onderzoeken naar fraude of een andere onrechtmatige daad waarbij ICT een rol heeft gespeeld. Evidentium achterhaalt de data en de toedracht.