Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO/social return
Print pagina

Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO/social return
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen draait om mensen, milieu en sociale welvaart.

Mensen
Mensen en werk spelen een centrale rol bij de activiteiten van Capra Advocaten. Om die reden vinden we het logisch dat we van nature betrokken zijn bij initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van een reguliere baan. Hiervoor werken we samen met bedrijven en organisaties in de private en publieke sector.

Zo zijn we medeoprichter van de Stichting AANtWERK. AANtWERK is een platform waarbij werkgevers elkaar tijdens evenementen en workshops inspireren op het gebied van de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met AANtWERK willen we laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan.

Daarnaast zijn we partner van de stichting Kom'mit en Konnekt’os. Al deze stichtingen pogen een brug te slaan tussen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.  Het streven is de arbeidsmobiliteit van deze doelgroep op gang te brengen.

Stichting Buddyhulp is een ander mooi initiatief dat wij graag steunen. Deze stichting koppelt buddy’s aan mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en thuiswonende eenzamen. Zij verdienen en krijgen ook aandacht van de buddy’s. Er kan kosteloos een beroep op hen gedaan worden. Lees hier meer over de Stichting Buddyhulp.

We zijn partner van Spark in Leiden. Spark is een platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen. Spark staat ook in het teken van duurzame bedrijfsvoering.

Tot slot zijn we ‘founder’ van Werkwaardig in Den Hoorn. Werkwaardig staat voor volwaardig werk voor iedereen. Ook hier staat in het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal.

Daarnaast ondersteunen we ook lokale initiatieven en sportverenigingen.

Milieu
Capra wil milieubewust ondernemen. Door deze keuze is er binnen Capra continu aandacht voor het milieu. Zodoende spaart Capra het milieu én kosten. Milieubewust werken is voor Capra geen einddoel, maar een manier van werken. Capra streeft naar duurzaam ondernemen, niet alleen omdat Capra dit zélf een goede zaak vindt, maar óók omdat onze klanten dat verwachten. Capra werkt volgens een milieuzorgsysteem dat ingebed wordt in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Sociale welvaart
We sponsoren regelmatig goede doelen. We doen mee met Swim to Fight Cancer in ’s-Hertogenbosch. Dat doen we door twee teams te ondersteunen en met een extra actie gericht op relaties en leveranciers van ons kantoor in ’s-Hertogenbosch. In Limburg geven we financiële ondersteuning aan het Kankeronderzoekfonds Limburg. Daarnaast leverden we een financiële bijdrage aan een wielrenner voor Alpe d’HuZes.

Cultuur behoort ook tot sociale welvaart. Zo steunen we het Zeeuws Museum jaarlijks met een bijdrage. Ook zijn we lid van de Businessclub van De Domijnen in Sittard en sponsoren we de Philharmonie Zuidnederland.

Nieuwe initiatieven
Capra staat voor zijn cliënten ook altijd open voor andere initiatieven die in het teken staan van social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Foto(s) en film

AANTWERK - MVO initiatief WSD

AANTWERK - MVO initiatief WSD

Biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt