Advisering over bestuurlijke samenwerking
Print pagina

Advisering  over bestuurlijke samenwerking
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:

Bestuurlijke samenwerking tussen overheden


De rol van de overheid verandert. Maatschappelijke ontwikkelingen, een andere visie op de rol van de overheid in de samenleving, maar zeker ook bezuinigingen, noodzaken overheden tot bezinning op de vraag hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de hen opgelegde taken. ‘Samen sterker’ is de gedachte achter bestuurlijke samenwerking.

Wet gemeenschappelijke regelingen


Bestuurlijke samenwerking wordt met regelmaat vorm gegeven op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), maar het is ook mogelijk om een privaatrechtelijke vorm te kiezen voor de samenwerking. Daarin moeten keuzes worden gemaakt.

Voordat de keuze voor een bepaalde juridische structuur wordt gemaakt, is het van belang om eerst de onderliggende, strategische, vragen te onderzoeken en te beantwoorden. Capra Advocaten kan u ook in dat proces begeleiden en adviseren.

Nieuwe regels door gewijzigde Wgr: de GR-scan

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd per 1 januari 2015. In vrijwel alle gevallen geldt dat de tekst van de nu geldende gemeenschappelijke regelingen zal moeten worden aangepast aan de gewijzigde Wgr. De wetgever heeft bepaald dat dit vóór 1 januari 2016 gerealiseerd dient te zijn. Capra kan u daarbij helpen met de GR-scan. Lees hier meer over de GR-scan.

Personele gevolgen


Capra Advocaten heeft veel ervaring met bestuurlijke samenwerking. Naast het vormgeven van de governance voor de nieuwe samenwerkingsvorm, vragen ook de personele gevolgen van de samenwerking de nodige aandacht. Niet iedere ambtenaar staat enthousiast tegenover de overgang naar de nieuwe samenwerkingsvorm. Vraag is bijvoorbeeld ook of de ambtenaren die het betreft gedetacheerd worden naar de nieuwe samenwerkingsvorm, of dat sprake is van een overgang van onderneming met de daarbij behorende wettelijke bepalingen.

Sociaal plan


Het harmoniseren van verschillende rechtspositieregelingen vergt veel overleg.  Er moet onder andere een eenduidig sociaal plan worden opgesteld. Capra Advocaten heeft veel ervaring met het opstellen van deze plannen. Wij zullen altijd zorgen dat ze passen in de huidige tijdsgeest.   

Bestuurlijke samenwerking met private sector


Overheden zoeken in toenemende mate naar samenwerking met de private sector. De overheid voert dan de regie, terwijl de uitvoering van de overheidstaak in private handen wordt gelegd. Dit vergt duidelijke afspraken om teleurstellingen op een later tijdstip te voorkomen. 

Onze ervaring leert dat waar het publieke en private terrein elkaar raken, de integriteit van medewerkers onder druk kan komen te staan. Hier kunt u meer lezen over integriteit.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Bekijk ook

Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke samenwerking

Capra Advocaten is bij uitstek het kantoor dat over bestuurlijke samenwerking kan adviseren. Capra kent de (politieke) omgeving waarbinnen de besluitvorming moet plaatsvinden. Capra denkt mee over de vraag hoe de uitvoering van de taken het beste wordt gewaarborgd.

Download(s)

GR-scan

GR-scan

pdf

PDF  |  2,5 mb

Publicaties

Is de Wet gemeenschappelijke regelingen alweer aan herziening toe?

Nieuwe gedachten over bestuurlijke samenwerking: de gedeelde wethouder

Samenwerking en de gewijzigde Wgr

Bestuurlijke samenwerking - Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

De Hoge Raad koestert het primaat van de politiek

Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH)

Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy

Decentralisatie van zorg (WMO 2015): naar de gemeente! Of, nee … toch naar de zorgverzekeraar

Foto(s) en film

Herindeling of samenwerking

Herindeling of samenwerking

Herindeling of samenwerking