Detachering jurist
Print pagina

Detachering jurist
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:

Directe juridische ondersteuning


Onze cliënten vragen met regelmaat of het mogelijk is een jurist tijdelijk vanuit de locatie van de cliënt zijn of haar adviserende rol te laten vervullen. Zeker bij grootscheepse reorganisaties, bezuinigingsoperaties of herindelingen ontstaat de behoefte aan directe juridische ondersteuning en snelle antwoorden op alle in zo’n groot traject voorkomende problemen. Bij voorkeur door een zichtbaar aanspreekpunt van Capra op de eigen locatie.
 

Werkzaamheden vanuit de cliënt


Capra kan aan deze vraag voldoen. Advocaten van Capra verrichten werkzaamheden bij provincies, gemeenten, defensie en andere kleine en grotere organisaties. Zo zijn Capra advocaten ingezet bij gemeenten die slachtoffer werden van misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur en overspoeld werden met verzoeken. De advocaten van Capra handelden vanuit het bestuursorgaan in hoog tempo deze verzoeken af, waarmee hoge  dwangsommen voorkomen werden.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken