Ondersteuning bezwarencommissies
Print pagina

Ondersteuning bezwarencommissies
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat een bestuursorgaan een besluit waartegen een medewerker een bezwaarschrift indient, volledig moet heroverwegen voordat een beslissing op dat bezwaarschrift wordt genomen.

Externe bezwarencommissie


Veel cliënten van ons hebben hiervoor een externe bezwarencommissie in het leven geroepen. In een externe bezwarencommissie is in elk geval de voorzitter van de commissie extern en onafhankelijk. Vaak zijn de commissies paritair samengesteld, in die zin dat er naast de onafhankelijke voorzitter een lid namens de werkgever en een lid namens de werknemers in zit. Deze commissies worden veelal ondersteund door een ambtelijk secretaris. In onze praktijk merken wij dat de behoefte bestaat om de commissie de noodzakelijke juridische ondersteuning te geven op rechtspositioneel gebied.
 

Ambtelijk juridisch secretaris


Advocaten van Capra vervullen met regelmaat de rol van lid van de bezwarencommissie, maar met name ook de rol van ambtelijk juridisch secretaris. De Capra advocaat is dan belast met de voorbereiding van het dossier, het maken van het verslag van de hoorzitting en het opstellen van het advies aan het bevoegd gezag.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken