Procesvoering
Print pagina

Procesvoering
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Procederen is voor Capra Advocaten geen doel op zich. Wij streven naar integere, efficiënte en werkbare oplossingen. Het voeren van een juridische procedure bekijken wij altijd tegen die achtergrond.

Kansen en risico’s juridische procedure


Wij maken inzichtelijk wat de kansen en risico's van een juridische procedure zijn. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn onder andere de duur van de eventuele procedure, maar ook de kosten en onzekerheden die ermee gepaard gaan. Dat neemt niet weg dat er uiteraard ook veel kwesties langs de weg van een eenzijdig besluit van het bestuursorgaan tot een oplossing worden gebracht, waarover vervolgens geprocedeerd kan worden.

Mocht het komen tot een juridische procedure, dan kan Capra Advocaten uw belangen optimaal behartigen. Ook als snelle actie is vereist, kunt u op Capra rekenen.

Bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures


Capra heeft een lange historie voor wat betreft het procederen over rechtspositionele kwesties in arbeidsverhoudingen binnen het publieke domein. Dit betekent dat onze ervaring zich uitstrekt over zowel bestuursrechtelijke als over civielrechtelijke procedures.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken