Mfn registermediatormediator Astrid Kraag
Print pagina

Mfn registermediatormediator Astrid Kraag
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Op het gebied van mediation verwijst Capra Advocaten graag naar Mfn-registermediator Astrid Kraag. Vanaf 1995 werkt Astrid Kraag als jurist in het arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. In 2007 begon Astrid met mediation bij een kantoor waar dit de core-business was. In 2011 stapte ze over naar Capra Advocaten. Bij ons werkte ze als advocaat en mediator in het sociaal domein.

In oktober 2016 begon Astrid Kraag een zelfstandige praktijk gestart als advocaat-mediator in zakelijke geschillen en het sociaal domein. Bij mediation gaat Astrid voortvarend aan de slag. Dat doet ze vanuit de veronderstelling dat niemand het prettig vindt om lang vast te zitten in een conflict of een stagnerende situatie. Vaak zijn de emoties al hoog opgelopen. In die situatie zien de deelnemers aan de mediation meestal geen ruimte meer voor een oplossing, of zijn ze niet in staat om de opties voor een oplossing op een rij te zetten. Bij deze en andere situaties biedt Astrid Kraag uitkomst. In een aantal gesprekken begeleidt ze de deelnemers aan de mediation van conflictdiagnose tot een gezamenlijk gedragen oplossing.

Bij mediation is vertrouwen kweken van groot belang. Om dit vertrouwen te krijgen, biedt Astrid aan om eerst individuele intake-gesprekken te voeren met de deelnemers. Dan weten ze waar zij aan beginnen en maken ze meteen kennis met de mediator. In het eerste gezamenlijke gesprek blijkt vaak dat de deelnemers een andere beleving hebben bij de feiten uit het verleden. In dat eerste gesprek wordt ook vaak duidelijk of de deelnemers dezelfde oplossingsrichting nastreven. Als dat zo is, zijn er gemiddeld nog twee gesprekken nodig om tot concrete afspraken te komen. Astrid legt die afspraken vast in een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst.

Astrid is ervan overtuigd dat afspraken die deelnemers zelf vormgeven een grotere kans van slagen hebben. Alleen dan levert mediation duurzame oplossingen op.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken