Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Print pagina

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Na een doorlooptijd van ruim 5 jaar nam de Eerste Kamer op 8 november 2016 het initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) aan. Daarna bekrachtigde de Ministerraad het wetsvoorstel en is de wet gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is het formele traject van de wet afgerond. Nu werkt de wetgever aan de invoering van de Wnra. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken verwacht dat de Wnra op 1 januari 2020 ingaat. Gerdin Boelens schreef een artikel over het spoorboekje voor de invoering van de Wnra. De minister wijst op de noodzaak van scholing, communicatie en voorlichting. De Capra Academie, onderdeel van Capra Advocaten, organiseert met regelmatig cursussen over de normalisering van het ambtenarenrecht. Daarnaast zijn de verschillende vestigingen van Capra Advocaten actief in het verzorgen van kennisbijeenkomsten over dit onderwerp.

Normalisering: wat verandert er?

De normalisering van het ambtenarenrecht heeft tot gevolg dat ambtenaren voortaan onder het civiele arbeidsrecht vallen. Jacobien Frederix-Gianotten heeft in een artikel de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. Bepaalde delen van het ambtenarenrecht blijven van toepassing. Daarbij kunt u denken aan de regels over grondrechten, vertrouwelijkheid en integriteit. De Wnra brengt ook mee dat werknemers van organisaties als het UWV, etc. ambtenaar worden. Marien Korevaar heet deze nieuwe ambtenaren van harte welkom. Eén zorg kunnen we wegnemen: geen enkele ambtenaar wordt op 31 december 2019 ontslagen om vervolgens op 1 januari 2020 opnieuw aangenomen te worden. Uitgangspunt is dat de overgang ‘geruisloos’ gaat, dat wil zeggen ‘van rechtswege’. Dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is, integendeel, de transitie zal heel wat voeten in de aarde hebben.  

Capra Advocaten: de transitie-specialist

Capra Advocaten is al bijna 90 jaar betrokken bij het ambtenarenrecht en heeft zich de afgelopen decennia ook ontpopt als specialist op het terrein van het (civiele) arbeidsrecht. We kunnen u dan ook uitstekend ondersteunen bij de voorbereiding op de komende veranderingen. We kunnen zorgen dat u op tijd beschikt over actuele kennis van het arbeidsrecht, u ondersteunen bij het nalopen van personeelsdossiers, de actuele regelingen beoordelen, nagaan wat u met deze regelingen kunt of moet doen en/of een compleet plan van aanpak opstellen. Kortom, Capra Advocaten is bij uitstek de specialist in de transitie van uw organisatie naar de Wnra.

Overzicht Wnra

De wetsgeschiedenis van de Wnra.
Updates over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Veelgestelde vragen over de Wnra.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Een normaliseringsspecial voor u

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: meer ambtenaren in meer soorten; wat betekent het voor uw organisatie?

Normalisering? Ik ben er wel klaar mee!

Klaar voor de normalisering?

De prijs van de ‘wet normalisering’ na de WWZ: grotere verschillen tussen ambtenaren en niet-ambtenaren bij ontslag

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid Aflevering 3 de overgang van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid?' Aflevering 2 Wie ondervindt gevolgen van he

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid?'