Tarieven en Algemene informatie
Print pagina

Tarieven en Algemene informatie
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
De behandeling van uw zaak door een advocaat van Capra geschiedt op basis van een overeenkomst tot opdracht. Daarbij worden afspraken gemaakt over het uurtarief. Op de behandeling van uw zaak zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Op onze declaraties worden de werkzaamheden in algemene zin weergegeven. Wij voeren een geautomatiseerde administratie, zodat op verzoek echter altijd het gewenste overzicht van de in uw zaak verrichte werkzaamheden beschikbaar is. Het in rekening gebrachte uurtarief wordt verhoogd met 5% kantoorkosten. Niet zijn inbegrepen de overige ‘bijzondere’ in een zaak te maken kosten, verschotten geheten. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van uittreksels uit het bevolkingsregister of handelsregister, griffierecht, deurwaarderskosten, getuigengelden en in het algemeen alle kosten van derden waarvoor aan die derden opdrachten zijn verstrekt, zoals expertisekosten. 

Eenmaal per jaar, op 1 januari, worden onze tarieven aangepast op basis van een aantal gegevens, zoals de inflatie, de stijging van de kosten en de loonontwikkeling. 
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken