Klachtenregeling
Print pagina

Klachtenregeling
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder kunt u lezen op welke wijze u uw ontevredenheid kenbaar kunt maken. 

Onze interne klachtenregeling 
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. P.J. Schaap, klachtenfunctionaris van ons kantoor. 

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd. 

Geschillencommissie Advocatuur 
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te 's-Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. 

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. 

Het adres van de Geschillencommissie: 
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur 
Bordewijklaan 46 (2e etage) 
2591 XR  DEN HAAG  
Postbus 90600 
2509 LP  DEN HAAG 
T 070 – 310 53 10 

Indien u meer informatie wilt hebben over de Klachten- en Geschillenregeling, kunt u informatie aanvragen bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken