Sjoerd Richters
Print pagina

Sjoerd Richters
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. drs. H.J.M. (Sjoerd) Richters * Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen * Bestuurskunde Radboud Universiteit Nijmegen * 2010 Capra
Mijn keuze in de studies Nederlands Recht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, en Bestuurskunde, beide aan de Radboud Universiteit Nijmegen, duidt welhaast op een onweerlegbaar vermoeden van een grote belangstelling voor het openbaar bestuur van mijn kant. Mijn interesse voor het openbaar bestuur zal ik dan ook niet onder stoelen of banken steken. Beide studies hebben mij in aanraking gebracht met velerlei disciplines:  rechten, politicologie, sociologie en economie. Deze disciplines komen steevast terug in het te dienen algemeen belang dat als wezenlijk kenmerk van het openbaar bestuur aangemerkt dient te worden.
Van groot belang is derhalve dat je als Capra advocaat náást een juridische blik tevens oog hebt voor de bestaande politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen een organisatie. Het accent ligt op juridische dienstverlening, maar wel binnen het openbaar bestuur. Mijn gevoel voor en interesse in alle multidisciplinaire factoren die telkens in een kwestie een rol spelen, zorgen ervoor dat ik mij bij Capra erg op mijn plaats voel. 
Voor (dan wel samen met) de cliënt streef ik telkenmale naar een integrale praktische oplossing waarmee hij/zij uit de voeten kan. De voorkeur gaat uit naar een praktische oplossing, maar procedures ga ik niet uit de weg.
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
0648972137
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Nieuw toetsingskader Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Hoge Raad: ‘Sociaal plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling kwalificeert niet als RVU’

Vervolg: Vrijwillige vertrekregeling in sociaal plan is geen RVU

Hof ’s-Hertogenbosch: ‘Vrijwillige vertrekregeling in Sociaal Plan is geen RVU’

Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar”

De Ondernemingskamer gaat om: beperking van het adviesrecht bij de overheid

Payrolling, keep on rolling? Het kabinet slaat bres in payrollconstructie

Hoe de transitievergoeding productiever zou kunnen worden ingericht bij het vinden van nieuw werk

Nieuwe gedachten over bestuurlijke samenwerking: de gedeelde wethouder

Bestuurlijke samenwerking - Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH)

Het politiek primaat in de zin van artikel 46d WOR: is dat eerst besluiten, en dan de OR bij de personele gevolgen betrekken?

Ontbreken rechtsmiddelverwijzing: Verschoonbare termijnoverschrijding?