Bart Jeroen Boiten
Print pagina

Bart Jeroen Boiten
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. B.J. (Bart Jeroen) Boiten (1968) * 1993 Nederlands Recht Universiteit Utrecht * 2001 Capra * vestiging Zwolle * voorheen werkzaam bij werkgeversorganisatie * auteur Kennisbank rechtspositie ambtenaren * sinds 2012 lid van de maatschap

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij een werkgeversorganisatie, waarbij ik de juridische kant van de geldstromen behandelde, was ik op zoek naar een functie waarbij de menselijke kant van zaken meer aan de orde kwam. Capra bood mij die mogelijkheid.

Binnen Capra ben ik actief voor diverse sectoren, van Rijk tot provincies, van onderwijs tot zorg. Ik ben daarnaast lid van de praktijkgroep Onderwijs & Cultuur. Ook geef ik regelmatig cursussen en trainingen bijvoorbeeld over integriteit. Vanuit de maatschap draag ik onder meer verantwoordelijkheid voor ons eigen opleidingsinstituut, de Capra Academie.

Ik ben een pragmaticus; klanten zijn vooral gebaat bij een goede oplossing en niet altijd bij het halen van hun gelijk. In gesprek is dan ook vaak meer te bereiken dan in rechte. Binnen de publieke sector verdient daarbij de integriteit en betrouwbaarheid van het bestuur alle aandacht. Dat hoeft aan snelle en professionele advisering overigens niet in de weg te staan.

Het gaat in mijn werk veelal om mensen; dat mag je ook bij geschillen en conflicten nooit vergeten. Daarnaast gaat het veelal om publieke middelen, daar moet je dan ook zuinig mee zijn.

Naast mijn werk als advocaat ben ik onder meer lid van een stichtingsbestuur voor scholen voor primair onderwijs en van een geschillencommissie. Ik probeer een paar keer per week te sporten (tennis, squash) en heb een hond. Dat is gezellig en je komt nog eens buiten!
Telefoon:
038-423 54 14
Mobiel:
0648181594
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Kiest u voor een eigen cao of voor een sectorale cao?

Vertrouwen is goed…

Klaar voor de normalisering?

Een beetje integer …

Risicoanalyse integriteit Gedeputeerde Staten en dagelijks bestuur waterschappen

Overblijven, vrijwillig maar fiscaal niet vrijblijvend!

Viert uwe vierdagen!

Van de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween …

Ik ga nooit meer naar de kapper

De Capra app!

De Wet elektronische bekendmaking eindelijk van start!

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Bent u nog bekend met de bekendmaking van wijzigingen in de CAR/UWO?