Marien Korevaar
Print pagina

Marien Korevaar
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. drs. M.P. (Marien) Korevaar (1963) * 1988 Nederlands Recht en Bestuurskunde Rijksuniversiteit Leiden * 2001 Capra * vestiging Zwolle * voorheen werkzaam als jurist en senior jurist bij verschillende gemeenten.   

Sinds 2001 ben ik werkzaam voor Capra. Voor mijn komst naar dit kantoor, hield ik mij als senior stafjurist binnen de overheid met allerlei terreinen bezig. Capra bood mij de mogelijkheid om mij te specialiseren op een vakgebied dat niet alleen met juridische vraagstukken te maken heeft maar vooral ook met mensen in een organisatie. Dat sprak en spreekt mij nog steeds erg aan, terwijl ook mijn ervaring met andere beleidsterreinen binnen de overheid nog vaak van pas komt. 
Het werk als advocaat en adviseur bij Capra bevalt mij nog steeds goed en ik hoop dat nog lang te kunnen doen. Adviseren is voor mij: samen met de klant zoeken naar een oplossing. Het recht is een hulpmiddel om geschillen op te lossen en dus niet om ze te creëren. 
Complexe juridische vragen schuw ik echter niet. De kunst is juist dan om een eenvoudig en helder advies te geven. Graag ben ik u van dienst!
Telefoon:
038-423 54 14
Mobiel:
0648178937
Linkedin

Zoeken

Publicaties

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: meer ambtenaren in meer soorten; wat betekent het voor uw organisatie?

De transitievergoeding, uitkeringsrechten op grond van een cao en de Wet normalisering

De prijs van de ‘wet normalisering’ na de WWZ: grotere verschillen tussen ambtenaren en niet-ambtenaren bij ontslag

Jaarlijkse personeelsbeoordelingen bij gemeenten noodzakelijk per 1 januari 2016?

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Uitkeringen gemeenteambtenaren tot 67 jaar: opmaat voor een nieuwe prepensioenpraktijk?

Ontslag wegens het niet meewerken aan re-integratie geeft recht op WW en kost de overheidswerkgever geld

De gunstigste ontslaggrond?