Jan Wesseling
Print pagina

Jan Wesseling
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. drs. J.H.M. (Jan) Wesseling * Ministerie van onderwijs * 1992 Capra * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht

In 1992 ben ik overgestapt van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, althans van het Groningse deel dat nu de Informatie Beheer Groep vormt, naar Capra in Den Haag. Capra was ook destijds al een gerenommeerd kantoor dat zich bezighield op het snijvlak van bestuursrecht en arbeidsrecht, twee rechtsgebieden die mij met name interesseerden.
Voor wat betreft de advisering streef ik ernaar om mijn overheidscliënten, met name in de voorfase van de besluitvorming, zodanig van dienst te zijn dat lange procedures, die op meerdere manieren nadelig kunnen uitpakken voor overheden, worden voorkomen. Binnen een breed geschakeerd  palet aan cliënten zijn het vooral de instellingen voor sociale werkvoorziening die mijn bijzondere aandacht hebben.   
Mijn extra curriculaire interesses richten zich op sport en cultuur, respectievelijk dankzij en ondanks mijn kinderen.
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
0648431644
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Governancecode Zorg 2017: goed bestuur in de zorg