Paula Berends-Schellens
Print pagina

Paula Berends-Schellens
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens (1959) * Nederlands recht Universiteit Leiden * werkgeversorganisatie onderwijs * 2004 Capra * auteur publicaties ambtenarenrecht, arbeidsongeschiktheid, normalisering * docent

Sinds 1 januari 2004 ben ik in dienst bij Capra Advocaten. Daaraan voorafgaand heb ik onder meer gewerkt voor een werkgeversorganisatie in het onderwijs. De kring van cliënten van Capra betekende een aanzienlijke uitbreiding van de aandachtsgebieden.
Ik ga met veel plezier naar mijn werk. Dat komt door de aard van het werk en de aansprekende cliënten, maar ook door de wisselwerking tussen de collega’s. De wisselwerking  houdt ons ‘scherp’. Scherpte in de zin van actuele kennis en het bedenken van haalbare oplossingen voor moeilijke situaties. Dat vind ik belangrijk in het werk. Verder bij langer durende kwesties: het bedenken van de strategie, eventueel bijsturen en het met overtuiging uitvoeren van het traject, samen met de cliënt.    

Bij Capra houd ik mij bezig met het brede scala van arbeidsrechtelijke kwesties binnen het onderwijs, de overheid en de zorg. Adviseren, procederen, doceren en het schrijven van een noot of een artikel waarbij steeds de publieke zaak een rol speelt. Het gaat om de verantwoording die het bestuursorgaan over zijn handelen moet afleggen, de integriteit, de kenbare afweging van belangen, etc.  En ook al zijn die elementen niet in elke zaak op gelijke wijze aan de orde, toch houd ik bij elke advisering rekening met het publieke karakter dat het handelen van organisaties in het publieke domein nu eenmaal heeft.   

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar onderwijskwesties, of het nu over een personele aangelegenheid gaat, over klachten of over passend onderwijs. En de nieuwsgierigheid naar de Wet WIA destijds, heeft geleid  tot de blijvende belangstelling voor vraagstukken over  arbeidsongeschiktheid, re-integratie en de verhouding tot bedrijfsarts en het UWV.
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
0648431715
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Het openbaar onderwijs normaliseert verder

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Van school verwijderd: is dat een straf?

Het recht op vergetelheid in het onderwijs

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Het lerarenregister: een papieren tijger?

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Passend onderwijs en arbitrage

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid Aflevering 3 de overgang van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid?' Aflevering 2 Wie ondervindt gevolgen van he

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid?'