Jacobien Frederix-Gianotten
Print pagina

Jacobien Frederix-Gianotten
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten (1972) * Nederlands recht Universiteit Utrecht * Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht (cum laude) * voorheen coördinator juridische zaken bij een brancheorganisatie * 2009 Capra * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht* docent * auteur

Sinds 1 januari 2009 ben ik werkzaam bij Capra. Daarvoor heb ik ruim 12 jaar bij een brancheorganisatie gewerkt, alwaar ik rechtsbijstand verleend heb aan ondernemers. Ik stond hen bij in allerlei (ondernemingsgerelateerde) contractuele en bestuursrechtelijke aangelegenheden en -met name- in arbeidsrechtelijke kwesties. De laatste jaren heb ik daarnaast de andere juristen en advocaten aangestuurd.

Na verloop van tijd heb ik besloten om mij te specialiseren in het arbeids- en ambtenarenrecht. Omdat Capra de specialist is op deze terreinen, heb ik voor Capra gekozen. 

Zeker in de overheidssector is het van belang om kwesties niet alleen op hun juridisch-inhoudelijke merites te bezien, maar in de advisering ook de maatschappelijke aspecten en de bijzondere positie van de werkgever te betrekken. Deze brede focus spreekt mij bijzonder aan. Ik zie het daarbij als een uitdaging, en als mijn toegevoegde waarde, om oog te hebben voor oplossingsrichtingen die niet direct voor de hand liggen. Mijn uitgangspunt is om juridische twisten op praktische wijze te benaderen en, zo mogelijk, in der minne op te lossen.

Ik heb de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht gedaan en ben lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN).

Verder verzorg ik met groot plezier cursussen, zoals de cursus CAO-recht en 'de cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar vanuit ambtenarenrechtelijk perspectief'.

Naast mijn werk als advocaat ben ik lid van een geschillencommissie van een werkleerbedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en een bezwaaradviescommissie van een veiligheidsregio. De tijd die dan nog resteert, besteed ik graag aan mijn gezin, aan hardlopen en pilates, aan koken en aan culturele uitstapjes.
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
0618501069
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

Medewerker ziek uit dienst? Pas op voor verhaal Ziektewetuitkering!

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: weer een verandering in het arbeidsrecht?

Tellen dienstjaren als ambtenaar mee bij het berekenen van de transitievergoeding?

Moet de werkgever zieke medewerkers milder beoordelen dan gezonde collega’s?

Re-integratie van zieke medewerkers: het blijft opletten geblazen!

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: gaat het arbeidsrecht wéér veranderen?

UMC’S uitgezonderd van de normalisering?

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Regeerakkoord: de ‘normalisering’ gaat door en de WWZ wordt deels teruggedraaid!

Regeerakkoord draait de WWZ op onderdelen terug en bevestigt de ‘normalisering’!

Is onrechtmatige inzage in EPD reden voor ontslag op staande voet?

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Geen sector-cao maar een eigen cao? De Wnra biedt ruimte voor ‘maatwerk’!

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: nieuwe ontwikkelingen en vervolgstappen

Werkgevers opgelet: uitbreiding no-riskpolis en mogelijk tussentijds oordeel UWV

Is het ziekenhuis aansprakelijk bij uitglijden medewerker?

Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen: wijzigingen per 1 januari 2017

Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd: minder bescherming voor AOW’ers

Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts?

Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid

Verbod op nuluren-contracten in de zorg (voorlopig?) van de baan

Actieve rol overheidswerkgever vereist bij re-integratie ex-medewerkers

Een nieuwe cao gemeenten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Verplicht met vakantie?

Staat aansprakelijk voor niet uitbetaalde vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid?

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

De bedrijfsarts bedreigd

De "no risk polis"; een tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte

Is uw Sociaal Statuut nog “hoofdstuk 10d-proof”?

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen?

Staat aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste vakantiewetgeving

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Aanbesteden; een goed begin is het halve werk