Vincent van Cruijningen
Print pagina

Vincent van Cruijningen
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. V.L.S. (Vincent) van Cruijningen (1970) * Nederlands Recht Nijmegen * 2000 Capra * sinds februari 2005 advocaat * voorheen militair jurist en stafmedewerker Arbeidsrecht bij Defensie* auteur Het burgerlijke ambtenarenrecht, Arbeidsrecht bij de Overheid en Kennisbank rechtspositie ambtenaren  * voorzitter Ambtenarenkamer Algemene Bezwaarschriftencommissie Rotterdam * plv voorzitter Bijstandskamer Algemene Bezwaarschriftencommissie Rotterdam * griffier Mobiele rechtbank (militaire kamer)
 
Capra opereert van oudsher in het publieke domein. Ik zie het als een voorrecht om als advocaat betrokken te mogen zijn bij zaken die ertoe doen en die ook maatschappelijk relevant zijn. In een vorig werkzaam leven viel het mij al op dat in veel ambtenarenzaken die gepubliceerd werden en die ergens over gingen werd geprocedeerd door Capra, toen nog aangeduid met de volledige naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie. Die zaken werden in de regel gewonnen, wat niet alleen iets zegt over professionaliteit maar ook over oog voor recht en rede. Capra staat voor bewezen kennis en maakt het mogelijk te spelen in de eredivisie van de advocatuur; dat sprak en spreekt me nog steeds bijzonder aan.
 
Bij de uitoefening van mijn praktijk vind ik het met name van belang zo snel mogelijk tot een voor de cliënt gunstig resultaat te komen. Vaak is dat een regeling in der minne, maar ik vind het belangrijk te bewaken dat de uitkomst ook dan binnen de grenzen blijft van het redelijke en aan iedereen is uit te leggen. De tijd van goudgerande regelingen ligt achter ons en ik vind het wezenlijk in het oog te houden dat het veelal gaat om gemeenschapsgeld. Zo vind ik het bijvoorbeeld in het algemeen niet aanvaardbaar om de ambtenaar die een greep in de kas doet vrijwillig te laten vertrekken en hem nog geld mee te geven ook. Uit het oogpunt van integriteit van de openbare dienst past in zo’n zaak maar één oplossing en dat is een strafontslag, ook als dat betekent dat tegen dat besluit zal worden geprocedeerd.

Naast mijn hoofdfunctie maak ik mij nuttig door op te treden als voorzitter van bezwarencommissies, waaronder die van groot Rotterdam. Ik publiceer regelmatig in handboeken en vaktijdschriften, ben betrokken bij de opleiding van jonge collega’s en ook actief als reserve-officier van de Koninklijke Landmacht.
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
0618501057
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Rechtsbescherming onder de Wnra

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

De WNT haalt geen streep door ‘passende regeling’ bij ontslag

Wachtgeldgegevens en de Wob

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Een antwoord waar de verzekeraar niet om heeft gevraagd

Vertrouwelijk of openbaar?

Te vroeg in gebreke gesteld: geen dwangsom

De Wet openbaarheid van bestuur: werktuig voor boetejagers en querulanten ?