Over Capra

Leo Burger
Print pagina

Leo Burger
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. L.M. (Leo) Burger (1959) * Nederlands Recht UvA* 2004 Capra * voorheen werkzaam in overheidssector * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, reorganisaties, subsidies, integriteit, medezeggenschap * docent

Sinds 1 april 2004 ben ik werkzaam bij Capra. Die stap was een heel bewuste keuze. Ik had toen al ruim 20 jaar werkervaring binnen met name de overheidssector; provincie, rijksoverheid en politie.   
Mijn opleidingsachtergrond HBO Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid en Rechten, verraadt al dat mijn bijzondere interesse ligt bij de arbeidsverhoudingen en in het bijzonder die binnen de overheid. In de loop van de jaren heb ik mij daarin ook in verdiepende zin kunnen en mogen ontwikkelen.   

Uit hoofde van mijn werkzaamheden kende ik Capra al; het was en is een landelijk gerenommeerd bureau op het gebied van onder andere het arbeidsrecht bij de overheid. De keuze om de overstap naar Capra te maken was dan ook niet vreemd. De overstap naar de advocatuur met de mogelijkheid om arbeidsrecht te koppelen aan het bredere spectrum van personeelsbeleid en het daarbij horende instrumentarium, was en blijft een geweldige uitdaging. En dat is Capra!   
Vraagstukken op het gebied van integriteit, medezeggenschap, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individuele dossiers, subsidies, om maar een paar te noemen, ze komen allemaal aan de orde. Afhankelijk van de vraagstelling en het onderwerp, wordt voorzien in een advies, worden conceptbesluiten aangereikt, wordt er onderhandeld of wordt er geprocedeerd (indienen en/of opstellen van stukken).   
Wat het werk zo leuk maakt, is dat –naast uiteraard de juridische expertise- geappelleerd wordt aan inlevingsvermogen (wat wordt gevraagd en ook denken in termen van mogelijkheden), aan het vermogen om de casus in een bredere en samenhangende context te plaatsen en ook aan het hebben van bestuurlijke en politieke affiniteit. Ik streef er dan ook altijd naar om verder te kijken dan alleen naar de juridische regels. Het onderhouden van de persoonlijke contacten vind ik in dat verband heel belangrijk.   
Daarnaast verzorg ik cursussen/workshops en ben ik mede docent ten behoeve van een postacademische opleiding. 
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
0648980075
Linkedin

Zoeken