Column: Tijden veranderen en wij met hen
Print pagina

Column: Tijden veranderen en wij met hen
Sprekers:
Locatie:
Datum:
25 november 2018
Aanvang:
Kosten:
Datum:
25 november 2018
Locatie:
Datum:
25 november 2018
Geplaatst op:
25 november 2018
Tijdens het lustrumsymposium dat op 1 november jongstleden plaatsvond vierde ons kantoor alweer haar 90-jarig bestaan. Tijdens het symposium is gekeken naar de arbeidsmarkt: wat was, wat is en wat komt. Onze collega Pieter Joost Schaap luisterde de dag op met zijn bespiegelingen over de arbeidsmarkt en nam ons mee naar wat is geweest en wat is veranderd. Dit alles onder noemer: tijden veranderen en wij met hen. Op zijn geheel eigen, humoristische manier werd door Pieter Joost toegelicht wat er allemaal in positieve zin is veranderd.

En nu krijgt u opnieuw te maken met een verandering. De Wnra. Vooruitlopend op de veranderingen is op 22 november 2018 de (voorlopige) tekst van de CAO Gemeenten gepubliceerd. In deze editie van de Capra Concreet wordt de WNRA en de CAO Gemeenten in het bijzonder, op onderdelen toegelicht. Jos De Roover staat stil bij de medezeggenschap, Mark van de Laar gaat in op de vraag of u de ambtenaren nieuwe stijl nog wel disciplinair kunt bestraffen. De bovenwettelijke uitkering en de transitievergoeding komen aan bod en Ad Kerkhof praat u bij over de nieuwe geschillenregeling. Alsof de wijzigingen in de CAO Gemeenten nog niet genoeg zijn, is op 6 november jongstleden ook nog het wetsvoorstel Wnra ingediend. Wat dit voorstel behelst vertelt Gerdin Boelens u. Jacobien Frederix-Gianotten licht nog een ander wetsvoorstel toe: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Kortom, genoeg veranderingen! Maar ik kan u geruststellen. Niet alles verandert. Gemeenten blijven, het werk ook. In de uitoefening van het werk zal er voor medewerkers na 1 januari 2020 niets veranderen en de het overgrote deel van de arbeidsvoorwaarden blijft bestaan. Voor de juristen en medewerkers HRM – of moet ik zeggen: AOG – zal de normalisering verandering met zich brengen. Ach, bedenkt u maar: tijden veranderen en ik met hen. Capra Advocaten is voorbereid en kan u opleiding, begeleiden en ondersteunen tijdens en na de hele transitie, want ook voor ons kantoor geldt: tijden veranderen en wij met hen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Maartje Rutten

Maartje Rutten

Telefoon 073-613 13 45