Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs
Print pagina

Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs
Sprekers:
Locatie:
Datum:
19 december 2018
Aanvang:
Kosten:
Datum:
19 december 2018
Locatie:
Datum:
19 december 2018
Geplaatst op:
19 december 2018
Door:
Op 22 november 2018 is het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een aanpassingswet die ervoor zorgt dat de medewerkers van openbare onderwijsinstellingen niet onder de (nieuwe) Ambtenarenwet 2017 zullen vallen.

Tijdens het debat over het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is over de positie van het personeel van openbare onderwijsinstellingen uitgebreid gediscussieerd. Het op uniforme wijze regelen van de rechtspositie van medewerkers in het bijzonder en het openbaar onderwijs en op bijzondere en openbare universiteiten werd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel genoemd als één van de redenen om de rechtspositie van ambtenaren onder de werking van het private arbeidsrecht te brengen. Een amendement dat tot doel had het personeel in het openbaar onderwijs volledig uit te sluiten van de werking van de Ambtenarenwet 2017 werd niettemin door de Tweede Kamer verworpen.

Van dat standpunt komt de Tweede Kamer vermoedelijk binnen afzienbare tijd terug. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan worden openbare onderwijsinstellingen vanaf 1 januari 2020 niet meer aangemerkt als overheidswerkgever. Als logisch gevolg daarvan zijn de medewerkers van deze organisaties niet aan te merken als ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017. De bepalingen in deze wet, onder meer ten aanzien van nevenwerkzaamheden, belangenverstrengeling en geheimhouding, zullen dan ook niet op hen van toepassing zijn.

Overigens zijn over deze onderwerpen per onderwijssector afspraken gemaakt, welke zijn neergelegd in cao’s en codes. Deze afspraken gelden voor zowel openbare als bijzondere onderwijsinstellingen. De tweedeling wat betreft de rechtspositie van het personeel in het openbaar en bijzonder onderwijs wordt daarmee afgeschaft.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Luc Janssen

Luc Janssen

Telefoon 043-7600600