Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar
Print pagina

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar
Sprekers:
Locatie:
Centrale locatie in Utrecht
Datum:
11 april 2017
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
11 april 2017
Locatie:
Centrale locatie in Utrecht
Datum:
11 april 2017
Geplaatst op:
11 april 2017
De Wet werk en inkomen (WIA) levert in de praktijk veel vragen op. Hoe om te gaan met iemand die minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Welke uitkering krijgt een medewerker toegekend na ontslag? Hoe voorkomt u of komt u af van een loonsanctie? In de cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar geven we u antwoord op deze en vele andere vragen die zich in de praktijk voordoen. Na afloop van de cursus kent u de weg in de WIA.

Inhoud cursus
De docenten leiden u tijdens deze cursus door de WIA. De systematiek van de WIA en de verschillende uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid komen aan de orde. Daarnaast besteden ze aandacht aan de verplichtingen en de mogelijke hindernissen tijdens het eerste en tweede ziektejaar.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en jurisprudentie staan de docenten verder stil bij zaken als passende arbeid, re-integratieverplichtingen, de rechten en plichten over en weer bij tijdelijke dienstverbanden en de verlengde loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie).

De cursus is als volgt opgebouwd:

  • Inleiding
  • Het eerste en tweede ziektejaar. Wat zijn de rechten en plichten van de medewerker en de werkgever? Wat is de rol van de bedrijfsarts en het UWV?
  • Na het tweede ziektejaar. Welke uitkeringen zijn er? Wat gebeurt er met medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn? Hoe zit het met eventueel ontslag?
  • Bijzonderheden. Wat is de no-risk polis? Hoe zit het met werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid?Wat zijn de actualiteiten? 

De cursus wordt gegeven door Paula Berends-Schellens en Jacobien Frederix-Gianotten.

Voor wie
De cursus is gericht op medewerkers P&O en juristen die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht.
 
Duur
De cursus duurt 2 dagdelen.

Kosten
De kosten voor deze WIA-cursus bedragen € 590,-. Hierover betaalt u geen btw omdat de Capra Academie een CRKBO-geregistreerde instelling is. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 
U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Bekijk ook

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Tijdens de cursus Actualiteiten en verdieping WIA wordt u in één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De cursus kent een praktische insteek met ruimte voor discussie en vragen. De ontwikkelingen zullen zoveel mogelijk aan de hand van concrete casuïstiek worden belicht.

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45