Masterclass Vertrekregelingen
Print pagina

Masterclass Vertrekregelingen
Sprekers:
Locatie:
's-Hertogenbosch
Datum:
16 november 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
16 november 2017
Locatie:
's-Hertogenbosch
Datum:
16 november 2017
Geplaatst op:
16 november 2017
In het arbeidsrecht verdient een schikking – het treffen van een ontslagregeling – vaak de voorkeur boven een ontslagprocedure bij de rechter. Bij de overheid geldt dat misschien nog wel meer dan in het bedrijfsleven. Maar het ambtenarenrecht kent vele eigenaardigheden en dat maakt het treffen van ontslagregelingen bij de overheid tot een vak apart. Tijdens de masterclass hoort u de ins en outs van het treffen van een ontslagregeling bij de overheid. Na het volgen van de masterclass bent u goed voorbereid voor het geval dat in uw organisatie een ontslagregeling getroffen moet worden. 

Een ontslagregeling bij de overheid

Wat maakt het treffen van een ontslagregeling in het ambtenarenrecht zo bijzonder? Er is allereerst sprake van een eenzijdige aanstelling die ook alleen eenzijdig door de werkgever beëindigd kan worden. Bovendien is de werkgever eigenrisicodrager voor de WW. Dat betekent dat de werkgever de kosten van een eventuele uitkering zelf moet betalen. Verder moet bij de overheid rekening worden gehouden met de bepalingen uit de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet normering topinkomens.

Inhoud masterclass ‘vertrekregelingen’

In de masterclass komen al deze bijzondere aspecten van het treffen van een ontslagregeling bij de overheid aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het afkopen van uitkeringsrechten en het “wegcontracteren” van de mogelijkheid van bezwaar en beroep. En wat te doen als de ambtenaar zich niet aan de afspraken houdt of als een regeling moet worden getroffen met een ambtenaar die overspannen is? Ook worden interessante uitspraken besproken, bijvoorbeeld over de CRvB-formule en de toepassing van hoofdstuk 10d CAR/UWO.

Praktische insteek masterclass

We praten u in één dagdeel bij over de bijzondere aspecten van het onderwerp vertrekregelingen. De masterclass kent een praktische insteek. Voorafgaand aan de masterclass ontvangt u een korte casus toegestuurd, met het verzoek een conceptregeling op te stellen. De casus wordt tijdens de masterclass besproken. Er is ruimte voor vragen en het bespreken van praktijksituaties.

Duur

De cursus duurt 1 dagdeel.

Kosten

De kosten voor deze masterclass Vertrekregelingen bedragen € 295,-. Hierover betaalt u geen btw omdat de Capra Academie een CRKBO-geregistreerde instelling is. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 
U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45