Cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s
Print pagina

Cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s
Sprekers:
Locatie:
Capra 's-Hertogenbosch
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Datum:
Locatie:
Capra 's-Hertogenbosch
Datum:
Geplaatst op:
Capra Advocaten heeft voor de UMC’s de cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s samengesteld. De cursus bestaat uit vier dagdelen waarin de problematiek wordt besproken waar elke HRM- of personeelsafdeling binnen een UMC mee te maken heeft. Er is veel aandacht voor het ambtenarenrecht, zodat de cursus vooral relevant is voor de publieke UMC’s (Leiden, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Maastricht, AMC Amsterdam).

Na deze cursus is uw kennis en die van uw collega’s weer up to date én heeft u voldoende kennis opgedaan om het personeelsmanagement (juridisch) binnen uw organisatie te optimaliseren.

Dagdeel: 1 Juridische context
Rechtspositie * Algemene wet bestuursrecht * Algemene beginselen van behoorlijk bestuur * Dossiervorming * Cao UMC * Betrokken partijen

In het eerste dagdeel wordt de rechtspositie van het medisch en overig personeel bij een UMC geschetst, onder andere aan de hand van de Cao UMC. Daarbij zoomen we ook in op belangrijke bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht. Ook is er aandacht voor dossiermanagement en staan we stil bij de rol van diverse partijen die binnen een UMC bij personele kwesties zijn betrokken.

Dagdeel 2: Disfunctioneren & Arbeidsongeschiktheid
Functionerings- en beoordelingsgesprek * Personeelsdossier * Bedrijfsarts en UWV * Rechten en plichten * Procedures

Het tweede dagdeel staat in het teken van disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid. De functionerings- en beoordelingssystematiek komt aan de orde en het belang van het personeelsdossier. De rol van de bedrijfsarts en het UWV wordt eveneens toegelicht. Dit dagdeel wordt afgesloten met een overzicht van rechten en plichten van partijen en de daarbij horende procedures.

Dagdeel 3: Oplossingsmogelijkheden
Communicatie * Conflicten * Mediation * Bezwaar, beroep en hoger beroep * Minnelijke regeling * (Ontslag)vergoedingen

In dit dagdeel staan verschillende oplossingsmogelijkheden voor conflicten centraal en er wordt ingegaan op de juridische procedures. Ook mediation kan bij een conflict uitkomst bieden, evenals het treffen van een minnelijke regeling met de medewerker. De voor- en nadelen van de verschillende opties worden helder in kaart gebracht. Ten slotte bespreken we de mogelijkheden met betrekking tot (ontslag)vergoedingen. In welke gevallen bestaat daar aanspraak op?

Dagdeel 4: Integriteit & Actualiteiten
Normalisering rechtspositie ambtenaren * Wet werk en zekerheid * Flexibele arbeid * Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg * Wet normering topinkomens

In het laatste dagdeel gaan we allereerst in op het onderwerp integriteit. Wat wordt daaronder verstaan? Welke procedures gelden er? Verder besteden we aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wet werk en zekerheid, flexibele arbeid, Wkkgz en de Wet normering topinkomens.

Voor wie?
De cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s is bestemd voor medewerkers P&O/HRM en adviseurs rechtspositie & arbeidsvoorwaarden. De cursus is ook geschikt voor leidinggevenden die zich meer in deze materie willen verdiepen. 

Duur
De verdiepingscursus bestaat uit vier dagdelen, die in twee dagen worden gegeven.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 275,- per persoon per dagdeel, met een minimumaantal van 10 deelnemers. Hierover betaalt u geen btw omdat de Capra Academie een CRKBO-geregistreerde instelling is. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan  onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van de Laar via m.vandelaar@capra.nl (043-7 600 600) of met Jacobien Frederix-Gianotten via j.frederix@capra.nl (070-3648102).

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar

Maastricht

Mark van de Laar

Telefoon 043-7600600

Jacobien Frederix-Gianotten

's-Gravenhage

Jacobien Frederix-Gianotten

Telefoon 070-364 81 02

Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken