Cursus cao-recht
Print pagina

Cursus cao-recht
Sprekers:
Locatie:
Datum:
01 april 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
01 april 2017
Locatie:
Datum:
01 april 2017
Geplaatst op:
01 april 2017
Door:
Een van de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is dat de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers niet langer worden vastgelegd in een eenzijdige, door het bevoegd gezag vast te stellen rechtspositieregeling. In plaats daarvan worden er cao’s gesloten. Deze cao’s worden mogelijk algemeen verbindend verklaard.

Op sectorniveau worden al de nodige voorbereidingen getroffen voor het sluiten van cao’s. Een werkgever kan ook de regie in eigen hand houden en zelf een cao sluiten. Daarom is niet alleen kennis van het civiele arbeidsrecht van belang, maar ook van het cao-recht. Capra Advocaten bereidt u hierop voor tijdens de cursus cao-recht.

Doelstelling cursus
Het wegwijs maken van juristen en leidinggevenden in het cao-recht, het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen en de vragen die zich in de praktijk kunnen voordoen rondom een cao.
 
Inhoud cursus
Tijdens de cursus krijgt u antwoord op de volgende vragen:
-    Wat is de juridische status van een cao?
-    Welke procedure moet worden gevoerd bij het aangaan van een cao?
-    Wat houdt het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen in?
-    Welke typen cao-bepalingen zijn er?
-    Wanneer zijn werkgever en werknemer gebonden aan cao-bepalingen?
-    Hoe worden cao-bepalingen uitgelegd?
-    Kan een vakbond afdwingen dat hij tot de onderhandelingstafel moet worden toegelaten?

Natuurlijk is er ook aandacht voor actualiteiten zoals recente jurisprudentie.

Duur
De cursus duurt 2 dagdelen.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor degenen binnen de organisatie die te maken krijgen met cao-vraagstukken en juristen en p&o-ers die te zijner tijd belast gaan worden met het toepassen van de cao.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze cursus, neem dan contact op met Jacobien Frederikx-Gianotten via 070-3648102.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken