Masterclass disfunctioneren in het ambtenarenrecht
Print pagina

Masterclass disfunctioneren in het ambtenarenrecht
Sprekers:
Locatie:
's-Hertogenbosch
Datum:
09 november 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
09 november 2017
Locatie:
's-Hertogenbosch
Datum:
09 november 2017
Geplaatst op:
09 november 2017
Het aanpakken van disfunctioneren van medewerkers is een belangrijke taak van P&O-medewerkers en leidinggevenden. En dat is geen gemakkelijke taak. Er is niet alleen een zekere moed voor nodig de medewerker op zijn functioneren aan te spreken, ook moet heel zorgvuldig gehandeld worden. Het juridische kader rond disfunctioneren is omgeven met voetangels en klemmen, want ook de disfunctionerende ambtenaar heeft zijn rechten.Inhoud masterclass
In de masterclass disfunctioneren passen we het juridische regels toe op de altijd weerbarstige praktijk. Problemen als ‘de medewerker vlucht in ziekte’ en een gebrekkig dossier komen daarbij uitgebreid aan de orde. Ook geven we antwoord op vragen als:
  • Hoe lang mag of moet een verbetertraject duren?
  • Kunt u een verbetertraject voortijdig beëindigen?
  • Heeft de disfunctionerende medewerker recht op herplaatsing?
  • Welke eisen stelt de Centrale Raad van Beroep aan een   disfunctioneringsontslag?
  • Hoe kunt u daar in de praktijk op voorsorteren?

Ook de rechten van de ontslagen ambtenaar komen in de masterclass aan bod. Daarbij kunt u denken aan de re-integratiefase, de WW-uitkering en de bovenwettelijke uitkering. En bestaat in de sector gemeenten bijvoorbeeld recht op een na-wettelijke uitkering?


De docenten hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over disfunctioneringsontslagen. Zij nemen u graag mee in de wereld van het disfunctioneren in het ambtenarenrecht.

Programma masterclass
In de ochtend besteden we aandacht aan de theorie van disfunctioneren in het ambtenarenrecht. In het middagdeel bespreken we een casus waarbij u de theorie uit het ochtenddeel kunt toepassen op een praktijksituatie. Uiteraard kunt u vragen stellen en uw eigen ervaringen voorleggen.

Duur
De cursus duurt 2 dagdelen.

Kosten
De kosten voor de masterclass bedragen € 590,-. Hierover betaalt u geen btw omdat de Capra Academie een CRKBO-geregistreerde instelling is. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 
U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze masterclass kunt u contact opnemen met Monique Jansen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45