Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg
Print pagina

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Zorginstellingen zijn geen statische organisaties. Ze hebben immers te maken met diverse veranderingen, die van invloed (kunnen) zijn op de organisatie, zoals:
• Wijzigingen in financiering, wetgeving, medische techniek;
• Samenwerkingen en/of fusies;
• Nieuwe inzichten omtrent organisaties, werkwijzen, etc.

Veranderingen hebben vaak gevolgen voor het personeel
Wat als deze omstandigheden zich voordoen en een wijziging van de organisatie nodig is? Bijvoorbeeld als nieuwe medische technieken of andere manieren van werken leiden tot overtolligheid van personeel. Of als er een fusie tussen ziekenhuizen plaatsvindt, of onderdelen van een andere organisatie worden overgenomen. En wat als er zelfsturende teams worden geïntroduceerd, waardoor een groot deel van de managementfuncties komt te vervallen. Wat zijn daarvan de arbeidsrechtelijke gevolgen?

De masterclass geeft antwoord op arbeidsrechtelijke vragen
De arbeidsrechtelijke gevolgen van veranderingen zijn divers. Met medewerkers kunnen afspraken worden gemaakt, maar het kan ook zijn dat zij genoodzaakt zijn een andere functie te aanvaarden. Kunnen arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden aangepast? Wanneer kan tot ontslag worden overgegaan en welke spelregels hebt u daarbij in acht te nemen? Ook het medezeggenschapstraject is van belang, namelijk de rechten van de OR en de cliëntenraad. Wat als er geen overeenstemming kan worden bereikt? En wat is de rol van de vakbonden? Ook de zogenaamde Wet overgang van onderneming, op grond waarvan werknemers hun rechten kunnen behouden, kan relevant zijn. Maar deze wet is niet altijd van toepassing. Onder meer deze onderwerpen komen aan de orde tijdens de masterclass Organisatieveranderingen in de zorg.

Elke masterclass is maatwerk
Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, maken we van elke masterclass maatwerk. Voor een optimaal resultaat maken we voorafgaand aan de masterclass een kennismakingsafspraak. Hierbij bespreken we wat uw organisatie uniek maakt en welke vragen er bij u leven.

Duur en kosten
De masterclass duurt ongeveer drie uur. De kosten bedragen € 2.450. Hierover betaalt u geen btw. Bij dit bedrag zijn de voorbereiding, de kennismakingsafspraak en de mogelijkheid om achteraf nog vragen te stellen inbegrepen.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de masterclass Organisatieveranderingen in de zorg dan kunt u contact opnemen met een van onze contactpersonen.

Contact over dit onderwerp

Esther van Gaal

's-Hertogenbosch

Esther van Gaal

Telefoon 073-6131345

Gerdin Boelens

Zwolle

Gerdin Boelens

Telefoon 038-423 54 14

Mark van de Laar

Maastricht

Mark van de Laar

Telefoon 043-7600600

Jacobien Frederix-Gianotten

's-Gravenhage

Jacobien Frederix-Gianotten

Telefoon 070-364 81 02

Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken