Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief
Print pagina

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Berichten over intimidatie halen regelmatig het nieuws. De zorgsector blijkt relatief gevoelig te zijn voor ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De nauwe, vaak fysieke, samenwerking tijdens lange diensten in een vaak emotioneel belastende context brengen bijvoorbeeld met zich dat het risico op grensoverschrijdend gedrag aanzienlijk is. Maar wat doet u als geluiden van intimidatie op de werkvloer binnen uw organisatie de kop opsteken? Vanuit juridisch perspectief is een zorgvuldige reactie noodzakelijk. Arbeidsrechtelijk en gezondheidsrechtelijk zijn er vele voetangels en klemmen.

Wanneer is sprake van intimidatie?
Wanneer spreken we nu precies van intimidatie op de werkvloer? Maakt het daarbij uit van wie het gedrag uitgaat, bijvoorbeeld van een leidinggevende of van een collega? Is de context relevant? En de vorm waarin wordt geïntimideerd, bijvoorbeeld pesten of seksuele intimidatie? Deze vragen moeten eerst worden beantwoord voor de volgende stap kan worden gezet.

Wat kunt u doen bij een vermoeden van intimidatie?
Als er een vermoeden van intimidatie is, raakt dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een werkgever moet immers zorgen voor een veilige werkomgeving. Wat kunt u als werkgever doen?  Kunt u onderzoek (laten) verrichten? Moeten medewerkers dan verklaringen afleggen? Wat is de juridische waarde daarvan? Hoe zit het met de privacy? Kunnen telefoon en mail gecontroleerd worden? Kort gezegd: welke stappen moet u nemen?

Welke maatregelen kunt u nemen?
Indien er eenmaal onderzoek is verricht, is het de vraag wat er met de resultaten van het onderzoek (juridisch) gedaan kan worden. Is schorsing mogelijk? Wanneer moet worden overgegaan tot ontslag? Voor de zorgsector spelen daarbij enkele specifieke vragen. Moet u bijvoorbeeld bij de Inspectie IGJ melding doen van (een vermoeden van) intimidatie? Kan een tuchtprocedure worden opgestart?

De speciale masterclass geeft antwoord op deze vragen
Capra Advocaten heeft ruime ervaring in het behandelen van kwesties over grensoverschrijdend gedrag door werknemers. Deze ervaring heeft betrekking op het gehele traject. Tegen de achtergrond van de maatschappelijke discussie over wangedrag in een professionele context heeft Capra Advocaten daarom aanleiding gezien om dit thema in een masterclass aan de orde te stellen.

Waaruit bestaat de masterclass?
De masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief bestaat uit de volgende modules:

Integriteit & bewustzijn
In deze module besteden we aandacht aan het begrip intimidatie en de juridische context  waarbinnen intimidatie plaatsvindt (Arbowetgeving, eisen van goed werkgeverschap, etc.). Verder bestaat de module uit een dilemmatraining en wordt ingegaan op de (juridische) mogelijkheden voor preventie.

Een voorval en dan?
In deze module wordt een stappenplan besproken. Waar moet u aan denken als er sprake is van een voorval? Welke afwegingen moet u maken? Moet u een onderzoek instellen of niet? En indien u een onderzoek instelt of (laat) instellen, aan welke eisen moet dat onderzoek dan voldoen?

Maatregelen en procedures
Tijdens deze module komt de vraag aan de orde wat u met de resultaten van een onderzoek kunt doen. Hoe dient u de vastgestelde feiten te wegen? Wat zijn de arbeidsrechtelijke mogelijkheden? Ook het tuchtrecht en de Wkkgz worden behandeld.

Voor wie is de masterclass bedoeld?
De masterclass richt zich op HR-medewerkers, arbeidsrechtjuristen, directieleden en andere medewerkers die zich bezighouden met de arbeidsrechtelijke aspecten van intimidatie op de werkvloer en de gevolgen daarvan.

Maatwerk
Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, maken we van elke masterclass maatwerk. Voor een optimaal resultaat maken we voorafgaand aan de masterclass (of de gekozen module) een kennismakingsafspraak. Hierbij bespreken we wat uw organisatie uniek maakt en welke vragen er bij u leven. Tijdens dit gesprek bekijken we ook welke module(s) geschikt zijn. Op verzoek kunnen we ook aanvullende expertise inschakelen (bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon en/of een medewerker van een onderzoeksbureau), zodat de problematiek van meerdere kanten wordt belicht.

Duur en kosten
Elke module duurt ongeveer twee uur. De kosten voor één module bedragen € 1.495. Hierover betaalt u geen btw. Bij dit bedrag zijn de voorbereiding, de kennismakingsafspraak en de mogelijkheid om achteraf nog vragen te stellen inbegrepen. Neemt u meerdere modules af, of wilt u aanvullende expertise inschakelen, dan maken we graag een maatwerkafspraak met u.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief dan kunt u contact opnemen met een van onze contactpersonen.

Contact over dit onderwerp

Jacobien Frederix-Gianotten

's-Gravenhage

Jacobien Frederix-Gianotten

Telefoon 070-364 81 02

Esther van Gaal

's-Hertogenbosch

Esther van Gaal

Telefoon 073-6131345

Gerdin Boelens

Zwolle

Gerdin Boelens

Telefoon 038-423 54 14

Mark van de Laar

Maastricht

Mark van de Laar

Telefoon 043-7600600

Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken