Dossieropbouw
Print pagina

Dossieropbouw
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Cursus dossieropbouw
In elke organisatie komen werknemers voor die niet goed functioneren, maar wanneer kun je overgaan tot ontslag? De cursus dossieropbouw geeft u in één middag praktische informatie over het begeleiden van een disfunctionerende ambtenaar en het vastleggen daarvan in een dossier.
 
Inhoud cursus
De cursus beoogt een praktisch houvast te bieden voor het nemen van rechtspositionele beslissingen maar vooral voor het verkrijgen van inzicht in de consequenties van die beslissingen. Daarbij zullen de bijzondere eisen van de Algemene wet bestuursrecht, de positie van de ambtenaar in het recht en de valkuilen in een ambtenaarrechtelijk dossier aan bod komen.  
 
Aan het eind van de cursus hebt u inzicht in de aspecten van de vorming van een dossier. Het verwerven van juridische kennis staat niet voorop in deze cursus; het gaat juist om een praktische opbouw van een dossier. Een dossier dat als basis kan dienen voor een begeleidingstraject om het functioneren van een disfunctionerende ambtenaar weer op peil te krijgen. Of een dossier dat, wanneer dat nodig is, in een juridische procedure stand kan houden als basis voor een eventuele overplaatsing of zelfs ontslag.  
 
Voor wie?
De cursus is geschikt voor medewerkers P&O en juristen die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht, maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor leidinggevenden.  
 
Duur
De cursus duurt 1 dagdeel.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45