Cursus Integriteit
Print pagina

Cursus Integriteit
Sprekers:
Locatie:
Centrale locatie in Utrecht
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Centrale locatie in Utrecht
Datum:
Geplaatst op:
In de media staan met regelmaat berichten over bestuurders die in de problemen zijn gekomen door belangenverstrengeling, een ambtenaar die een greep in de kas heeft gedaan, een politieman die zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie. Hoe ga je als overheidswerkgever om met een (vermoeden van) integriteitschending? Aan het einde van deze cursus weet u welke procedures in acht moeten worden genomen bij een vermoeden van integriteitschending. Ook weet u welke maatregelen genomen kunnen worden als een integriteitschending is vastgesteld.

Inhoud cursus
Tijdens de cursus komen de geschreven en ongeschreven regels aan de orde die gelden rond integriteit en hoe een overheidswerkgever met integriteitschendingen kan omgaan. Na een korte introductie van het begrip integriteit en het gezamenlijk zoeken naar een definitie ervan, zal vervolgens de link gelegd worden met de rechtspositie. Duidelijk zal worden dat een integriteitschending door een ambtenaar in de regel plichtsverzuim oplevert. Staat plichtsverzuim vast, dan heeft de werkgever de bevoegdheid om disciplinair te straffen. Het opleggen van een disciplinaire straf is omgeven door een groot aantal procedurele waarborgen. Uiteraard komen die aan de orde. Bij de behandeling van een integriteitschending gaat het ook om begrippen als bewijs- en verwijtbaarheid. Deze bewijsbaarheid en verwijtbaarheid zijn in feite de leidende uitgangspunten die in acht moeten worden genomen als de overheid wil optreden tegen een vermoeden van integriteitschending. Uiteraard zullen ook de verschillende disciplinaire maatregelen aan bod komen.

Voor wie? 
De cursus is bedoeld voor medewerkers P&O en rechtspositieadviseurs die hun management moeten adviseren over een (vermoeden van) integriteitschending, maar zeker ook voor leidinggevenden zelf die, wanneer zij onverhoopt geconfronteerd worden met een vermoeden van een integriteitschending, in een dergelijk traject niet onbeslagen ten ijs willen komen.

Duur
De cursus duurt 1 dagdeel.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 275,-. Hierover betaalt u geen btw omdat de Capra Academie een CRKBO-geregistreerde instelling is. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 
U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Bekijk ook

Integriteit

Integriteit

Capra Advocaten biedt verschillende diensten aan op het terrein van integriteit. Wij geven workshops en trainingen over ambtelijke en bestuurlijke integriteit en adviseren bij een integriteitsschending

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45