Terugblik congres HRM in de Zorg 2016
Print pagina

Terugblik congres HRM in de Zorg  2016
Sprekers:
Locatie:
Datum:
11 oktober 2016
Aanvang:
Kosten:
Datum:
11 oktober 2016
Locatie:
Datum:
11 oktober 2016
Geplaatst op:
11 oktober 2016
Ook dit jaar was de praktijkgroep Zorg van Capra Advocaten present op het congres ‘HRM in de Zorg’ in ’t Spant te Bussum. Het thema was “10 jaar HRM in de Zorg, Koersverandering in de zorg: HR in dialoog, verbinden – vernieuwen – vooruitkijken”. Binnen dat thema verzorgden Maartje Rutten en Gerdin Boelens een praktijkgerichte workshop. Die workshop, met als titel “Normen en waarden in de zorg”, spitste zich inhoudelijk toe op de nieuwe, voor HRM-ers in de zorg belangrijke Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz). De workshop, die goed werd bezocht, werd ingeleid met een “petje-op-petje-af-quiz”, gevolgd door een theoretisch gedeelte.

In het tweede deel  werd de theorie toegepast op de praktijk, aan de hand van een recente uitspraak van het Hof Den Haag. Deze uitspraak betreft  het ontslag van een “spiekende verpleegkundige”, die herhaalde malen - zonder toestemming - in een patiëntendossier had gekeken. Mede aan de hand van deze casus zijn de vragen “wat houdt de vergewisplicht bij indiensttreding in?” en “in wat voor gevallen moet een ontslag worden gemeld bij de Inspectie van de Volksgezondheid” besproken. Bij de deelnemers riep dit onderwerp nog diverse andere vragen op, die vanwege de strakke tijdsplanning niet meteen beantwoord konden worden, maar wel ingevuld konden worden op een formulier. Hierop wordt naderhand door een van de advocaten van de praktijkgroep Zorg teruggekomen.

Voor de Wkkgz verwijzen wij overigens ook naar het artikel van mr. Tom Koomen  van 18 mei 2016. Wij zullen aan deze wet, en de ervaringen daarmee, ook de komende tijd de nodige aandacht blijven geven.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in de zorg, en de Wkkgz in het bijzonder, neem dan contact op met Maartje Rutten of Gerdin Boelens.

Contact over dit onderwerp

Gerdin Boelens

Zwolle

Gerdin Boelens

Telefoon 038-423 54 14

Maartje Rutten

's-Hertogenbosch

Maartje Rutten

Telefoon 073-613 13 45

Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken