Linda Couvreur wint de Jo Maes/Capra scriptieprijs 2016
Print pagina

Linda Couvreur wint de Jo Maes/Capra scriptieprijs 2016
Sprekers:
Locatie:
Datum:
06 april 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
06 april 2017
Locatie:
Datum:
06 april 2017
Geplaatst op:
06 april 2017
Door:
Op 27 maart 2017 ontving Linda Couvreur de Jo Maes/Capra scriptieprijs 2016 uit handen van mr. Jo Maes. Aan de scriptieprijs is een bedrag van € 1000 verbonden. Linda Couvreur studeerde af met haar scriptie “De aansprakelijkheid van Nederlandse multinationals met betrekking tot arbeidsrechtenschendingen in de productieketen”. In het juryrapport staat dat Linda Couvreur een moeilijk thema helder heeft uiteengezet en van alle kanten heeft belicht. De jury heeft met veel waardering van haar scriptie kennisgenomen en kent haar met genoegen de Jo Maes/Capra scriptieprijs toe.

Over de Jo Maes/Capra scriptieprijs
Ter bevordering van het enthousiasme en de belangstelling voor het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en algemeen bestuursrecht, heeft Capra Advocaten, gevestigd in 's-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Zwolle en Maastricht, ter gelegenheid van het afscheid van zijn voormalige partner, de heer mr. J.M.M.B. Maes, een stichting in het leven geroepen, genaamd Stichting Jo Maes / Capra Prijs. Deze Stichting stelt jaarlijks een scriptieprijs ter beschikking voor studenten aan een Nederlandse Universiteit, die een masterscriptie hebben geschreven over een onderwerp op het gebied van het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht dan wel het algemeen bestuursrecht, die gewaardeerd is met het cijfer 8 of hoger.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken