Kennisbijeenkomst Europese Dag van de Privacy & Nieuwjaarsborrel Capra Den Haag
Print pagina

Kennisbijeenkomst Europese Dag van de Privacy & Nieuwjaarsborrel Capra Den Haag
Sprekers:
Ron Nieuwendijk en Jan Blanken
Locatie:
Capra Advocaten Den Haag
Datum:
28 januari 2019
Aanvang:
15:30, ontvangst vanaf 15:15
Kosten:
Geen
Datum:
28 januari 2019
Locatie:
Capra Advocaten Den Haag
Datum:
28 januari 2019
Geplaatst op:
28 januari 2019
Door:
De Europese Dag van de Privacy is een goed moment om stil te staan bij de privacybescherming in geval van vermoedens van onregelmatigheden, mede gelet op de hoge integriteitseisen die aan ambtenaren en bestuurders worden gesteld. Aan deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Sprekers
Ron Nieuwendijk is onderzoeker en de Privacy officer van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Jan Blanken is advocaat en partner van Capra Advocaten Den Haag

Wat komt er aan de orde tijdens de kennisbijeenkomst?
Aan de hand van actuele onderwerpen, zoals zelfsturende teams, organisatorische wensen met betrekking tot compliance en de onbeperkte technische mogelijkheden om controle uit te oefenen, bespreken Ron Nieuwendijk en Jan Blanken in rap tempo de juridische en technische beperkingen en mogelijkheden bij fraudeonderzoeken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de toegenomen aandacht voor privacybescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het van oudsher strikte ambtenarentuchtrecht en de bestuursrechtelijke vrije bewijsleer. Bovendien wordt  vooruit gekeken naar wat er verandert door de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.

Nieuwjaarsborrel Capra Den Haag vanaf 16:45 uur
Aansluitend aan de kennisbijeenkomst, nodigt Jan Blanken u van harte uit om met hem en zijn kantoorgenoten het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Programma maandag 28 januari 2019
15:15 uur: ontvangst
15:30 uur: presentatie ‘Big Brother / High Trust: 1984 revisited?’
16:45 uur: nieuwjaarsborrel van Capra Advocaten Den Haag

Locatie
Capra Advocaten Den Haag, Laan Copes van Cattenburch 56, Den Haag.

Aanmelden
U kunt zich hieronder aanmelden voor de kennisbijeenkomst. Lees voor uw aanmelding eerst ons privacyreglement.
Telefoon:
Mobiel:
Linkedin

Zoeken