Arbeidsrechtelijke thema’s
voor leidinggevenden bij gemeente en GR

Incompany cursusmodules

Praktische verdieping en
speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden

In het kort

Leidinggevenden krijgen in de praktijk met regelmaat te maken met HR-kwesties van hun medewerkers. Capra Advocaten heeft een speciaal ontwikkelde selectie aan cursusmodules die ingaan op arbeidsrechtelijke thema’s. Met die cursussen komen de leidinggevenden in uw organisatie goed beslagen ten ijs, zodat zij arbeidsrechtelijke kwesties adequaat kunnen aanpakken.

Met de cursusmodules van een dagdeel verdiepen we op praktische wijze relevante onderwerpen. U kunt kiezen uit een of meerdere cursusmodules en zo een incompany programma samenstellen dat aansluit bij de behoeften van leidinggeven in uw organisatie:

 • Module 1: In-, door- en uitstroom van medewerkers
 • Module 2: Het belang van een goed dossier vanuit goed werkgeverschap
 • Module 3: Ziekmeldingen en langlopende ziektedossiers
 • Module 4: Integriteit en integriteitsschendingen

In overleg stemmen we de inhoud van de gewenste modules met u af zodat deze optimaal aansluiten bij de situaties die voorkomen in uw organisatie.

8.7

cursistenwaardering
Capra Academie

Voor wie?

De cursusmodules zijn geschikt voor leidinggevenden binnen gemeenten en GR-er zoals afdelingshoofden, clustermanagers, programmamanagers en teamleiders. De modules zijn in overleg ook geschikt te maken voor werkgevers uit andere sectoren.

Meer weten?

Heeft u vragen over de cursusmodules of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Opleidingscoördinator Manuela Dieters via 088 – 579 000 1 of per email academie@capra.nl. Ook kunt u het formulier onderaan deze pagina gebruiken.

Praktische details

Duur en deelnemers

Iedere module duurt een dagdeel. De inzet van de modules kan in overleg worden gepland. Een cursus wordt incompany verzorgd op een locatie van uw organisatie. U kunt ook met meerdere organisaties gezamenlijk een of meerdere modules volgen. Het aantal deelnemers per cursusmodule is maximaal 20.

Vrijblijvende intake

Om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van uw organisatie hoort een vrijblijvende intake via MS Teams tot de mogelijkheden. We bespreken dan voor wie binnen de organisatie welk dagdeel het beste past en hoe dat het beste kan worden vorm gegeven. Ook kan aan de orde komen of behoefte bestaat aan extra aandacht voor bepaalde onderwerpen. Ook maatwerkmodules behoren in overleg tot de mogelijkheden.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door diverse docenten van Capra Advocaten.

Kosten

De kosten van een cursusmodule zijn € 2.500,– (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd). Per 1 januari 2024 kan een tariefswijziging van toepassing zijn.

Module 1

In- door- en uitstroom
van medewerkers

Arbeidsovereenkomst de basics | 1 dagdeel

De module in het kort
Iedereen weet wel wat een ‘arbeidsovereenkomst’ is. Maar wanneer is iets juridisch een arbeidsovereenkomst? En wat moet daar eigenlijk in staan? En waarom is dat ook voor leidinggevenden van belang? Hoe komt de arbeidsovereenkomst tot stand, wat zijn de verschillende aanstellingsvormen, hoeveel tijdelijke contracten zijn mogelijk en wat is het verschil met een ZZP-er? Ook komen de Cao Gemeenten en de Cao SGO aan bod. Onder doorstroom vallen bijvoorbeeld vragen over promoties en de overplaatsing naar een andere functie.

Aan elke arbeidsovereenkomst komt op enig moment uiteindelijk ook een einde. De vraag is op welke wijze. Hoe kunt u een arbeidsovereenkomst beëindigen? Waar moet u op letten? Soms gaat een beëindiging van een arbeidsovereenkomst gepaard met een ontslagvergoeding, de wettelijke transitievergoeding en/of een billijke vergoeding. Wanneer is dat het geval? Ook wordt stilgestaan bij werkloosheidsuitkeringen en het eigenrisicodragerschap. Waar moet je rekening mee houden bij een beëindigingsovereenkomst?

Wat weet u na het volgen van deze module?
Na deze cursusmodule:

 • Weet u wat een arbeidsovereenkomst precies in houdt
 • Welke verschillende soorten er zijn
 • Wat voor zaken er in een arbeidsovereenkomst kunnen worden geregeld.
 • Bent u ook bekend met de in de praktijk veel voorkomende ‘vaststellingsovereenkomst’
 • Weet u over de bijzondere eisen die aan ‘overheidswerknemers’ worden gesteld

Module 2

Het belang van een goed dossier
vanuit goed werkgeverschap

Omgang met en documenteren van personele kwesties | 1 dagdeel

De module in het kort
Het liefst ziet u natuurlijk dat iedere medewerker het goed doet in zijn/haar werk. Helaas kunnen er allerlei reden(en) zijn waardoor dat niet (meer) het geval is. Wat is ‘disfunctioneren’ en wanneer maakt u zoiets bespreekbaar met een medewerker? Hoe bouwt u een dossier op en hoe moet een verbetertraject eruitzien? Welke eisen stelt de kantonrechter aan het ‘dossier’? En kan er een verbetertraject worden gestart tijdens ziekte? En wat als er een verstoorde verhouding is met een medewerker?

Na deze cursus weet u precies hoe u als leidinggevende met dergelijke situaties het beste om kan gaan.

Wat weet u na het volgen van deze module?

In deze cursusmodule geven we antwoord op vragen als:

 • Waaraan moet een (disfunctionerings)dossier voldoen?
 • Wat wel te doen en wat niet te doen?
 • Wat is een arbeidsconflict?
 • Hoe beoordeelt een rechter dat?
 • Hoe komt u tot een oplossing?

Module 3

Ziekmeldingen en
langlopende ziektedossiers

Hoe ga je om met ziekte en arbeidsongeschiktheid? | 1 dagdeel

De module in het kort
In deze cursusmodule gaan we in op ziekte en arbeidsongeschiktheid. Veel leidinggevenden krijgen in hun werk te maken met medewerker die – langdurig – uitvallen.

Aan het einde van deze cursus bent u bekend met het verschil tussen ziekte, arbeidsongeschiktheid en situatieve arbeidsongeschiktheid en heeft u meer inzicht in de rol van de bedrijfsarts. Daarnaast weet u welke stappen er van belang zijn voor een leidinggevende en welke (on)mogelijkheden er voor de werkgever zijn als een medewerker niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie.

Wat weet u na het volgen van deze module?
Vragen die in deze cursusmodule aan bod komen zijn:

 • Een medewerker meldt zich ziek, wat nu?
 • Is sprake van arbeidsongeschiktheid?
 • Moet de bedrijfsarts worden ingeschakeld?
 • Hoe krijgt de re-integratie vorm?

Module 4

Integriteit en
integriteitsschendingen

Waar kunt u mee te maken krijgen en wat kunt u dan doen? | 1 dagdeel

De module in het kort
De overheid is bij uitstek de sector waarvan de samenleving verwacht dat medewerkers op een integere wijze hun functie uitoefenen. Toch zijn grensoverschrijdend gedrag, belangenverstrengeling en discriminatie zaken waar u als leidinggevende mee te maken kunt krijgen.

In deze cursusmodule gaan we in op het begrip ambtelijke integriteit en hoe je als leidinggevende om gaat met een (vermoeden van) integriteitsschending.

Wat weet u na het volgen van deze module?
Na deze cursusmodule weet u :

 • Welke procedures moeten in acht worden genomen bij een vermoeden van integriteitsschending
 • Wat het belang is van goed onderzoek
 • Welke maatregelen kunnen worden genomen als een integriteitsschending is vastgesteld

“Kennisoverdracht is natuurlijk het uitgangspunt, maar samen met een leidinggevende sparren om het echt concreet te maken is eigenlijk het leukst!”

Bart Jeroen Boiten is één van de docenten in de stoomcursus en werkzaam sinds 2001 als advocaat bij Capra op onze vestiging in Zwolle.

Deelnemers waarderen onze cursussen
met een 8,7

HR-manager
“Docenten hebben een fijne en toegankelijke manier van cursus geven.”

Juridisch adviseur
“Docenten zorgen voor goede kennisoverdracht en mogelijkheid tot inbreng van cursisten”

HR-adviseur
“Duidelijk, overzichtelijk, goede balans tussen details en hoofdlijnen”

Heeft u vragen over deze incompany cursusmodules?

Heeft u vragen over deze incompany cursusmodules? Neemt u dan contact op met Opleidingscoördinator Manuela Dieters via 088 – 579 000 1 of per e-mail academie@capra.nl. U kunt ook het formulier hieronder gebruiken en dan nemen wij contact met u op.

  • Persoonsgegevens

   Aanhef ManVrouw

   Velden met een * zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van het formulier

  Capra Academie
  Bastion Vught 1
  5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 088 – 579 000 1
  academie@capra.nl

  De Capra Academie is onderdeel
  van Capra Advocaten

  De Capra Academie is geregistreerd
  bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO)

  Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitscode
  en zijn daarom vrijgesteld van btw.