Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Cursus Arbeidsrecht bij UMC’s

De Capra Academie heeft voor de Universitair Medisch Centra (UMC’s) de cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s samengesteld. Tijdens deze cursus besteden de docenten veel aandacht aan het ambtenarenrecht. Uiteraard komen ook de gevolgen van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) aan de orde. Na deze cursus is uw kennis weer up-to-date. U kunt het personeelsmanagement binnen uw organisatie te optimaliseren en bent voorbereid op de invoering van de Wnra.

Waaruit bestaat de cursus Arbeidsrecht bij UMC’s?

Dagdeel: 1 Juridische context
Tijdens het eerste dagdeel bespreken we de rechtspositie van het medisch en overig personeel bij een UMC. Dat gebeurt onder andere aan de hand van de Cao UMC. Daarnaast gaan we in op belangrijke bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht. Ook besteden we aandacht voor dossiermanagement en staan we stil bij de rol van partijen die binnen een UMC bij personele kwesties zijn betrokken.

Dagdeel 2: Disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid
De functionerings- en beoordelingssystematiek komt aan de orde en we benadrukken het belang van het personeelsdossier. De rol van de bedrijfsarts en het UWV lichten we toe. We sluiten dit dagdeel af met een overzicht van rechten en plichten van uw organisatie en uw medewerkers en de daarbij horende procedures.

Dagdeel 3: Oplossingsmogelijkheden
In dit dagdeel staan verschillende oplossingsmogelijkheden voor conflicten centraal en gaan we in op de juridische procedures. Mediation kan bij een conflict uitkomst bieden, evenals het treffen van een minnelijke regeling met de medewerker. De voor- en nadelen van de verschillende opties brengen we helder in kaart. Ten slotte bespreken we de mogelijkheden met betrekking tot (ontslag)vergoedingen. In welke gevallen bestaat daar aanspraak op?

Dagdeel 4: Integriteit en actualiteiten
We gaan eerst in op het onderwerp integriteit. Wat wordt daaronder verstaan? Welke procedures gelden er? Verder besteden we aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wet werk en zekerheid, flexibele arbeid, Wkkgz en de Wet normering topinkomens.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is vooral relevant voor juristen, HRM-medewerkers en P&O-adviseurs die werken bij de publieke UMC’s in Leiden, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Maastricht en Amsterdam.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit vier dagdelen en wordt verdeeld over twee dagen.

De kosten van de cursus

De kosten voor de cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s bedragen € 275 per persoon per dagdeel, met een minimumaantal van 10 deelnemers. Over dit bedrag betaalt u geen btw.

Waar en wanneer?

Samen met u kunnen we bespreken waar en wanneer u deze cursus wilt volgen en wie zich kan aanmelden. We kunnen deze cursus op locatie geven. Wilt u met meerdere UMC’s gezamenlijk de cursus volgen? Dat kan natuurlijk ook.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van de Laar of Jacobien Frederix-Gianotten.

Over de Capra Academie

De Capra Academie is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat de opleidingen van de Capra Academie voldoen aan de kwaliteitseisen en dat levert u als voordeel op dat u geen btw betaalt over de kosten van de opleiding.

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Secretaresse
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Telefoon:
073 - 613 13 45

Gerelateerd

Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Capra Advocaten zorgseminar Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten zorgseminar Wnra in de zorg

Zorgseminar Wnra in de zorg in Utrecht

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van 1 dagdeel

lees meer
Cursus Dossieropbouw 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass over integriteit voor leidinggevenden in de zorg

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

Masterclass over intimidatie op de werkvloer binnen de zorg

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Masterclass Vertrekregelingen 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vertrekregelingen

Masterclass over beëindigingsregelingen binnen het publieke domein

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding ambtenarenrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Leergang Verdieping ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

In 3 dagen een gedegen overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Cursus Normaliseren kun je leren 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normaliseren kun je leren

De eerste stappen naar het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Integriteit 150 150 Capra Advocaten

Cursus Integriteit

Cursus van 1 dagdeel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Gevolgen van de Normalisering voor de UMC’s

lees meer

Blijf op de hoogte

Onze nieuwsbrief Capra Concreet verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. In de Capra Concreet leest u over interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuurlijke samenwerking en andere actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl