Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Up-to-date kennis van het arbeidsrecht en de Wnra

De Capra Academie heeft voor de Universitair Medisch Centra (UMC’s) de cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s samengesteld. Tijdens deze cursus besteden de docenten veel aandacht aan het ambtenarenrecht. Uiteraard komen ook de gevolgen van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) aan de orde. Na deze cursus is uw kennis weer up-to-date en kunt u het personeelsmanagement binnen uw organisatie te optimaliseren.

Waaruit bestaat de cursus Arbeidsrecht bij UMC’s?

Dagdeel: 1 Juridische context
Tijdens het eerste dagdeel bespreken we de rechtspositie van het medisch en overig personeel bij een UMC. Dat gebeurt onder andere aan de hand van de Cao UMC. Daarnaast gaan we in op belangrijke bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht. Ook besteden we aandacht voor dossiermanagement en staan we stil bij de rol van partijen die binnen een UMC bij personele kwesties zijn betrokken.

Dagdeel 2: Disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid
De functionerings- en beoordelingssystematiek komt aan de orde en we benadrukken het belang van het personeelsdossier. De rol van de bedrijfsarts en het UWV lichten we toe. We sluiten dit dagdeel af met een overzicht van rechten en plichten van uw organisatie en uw medewerkers en de daarbij horende procedures.

Dagdeel 3: Oplossingsmogelijkheden
In dit dagdeel staan verschillende oplossingsmogelijkheden voor conflicten centraal en gaan we in op de juridische procedures. Mediation kan bij een conflict uitkomst bieden, evenals het treffen van een minnelijke regeling met de medewerker. De voor- en nadelen van de verschillende opties brengen we helder in kaart. Ten slotte bespreken we de mogelijkheden met betrekking tot (ontslag)vergoedingen. In welke gevallen bestaat daar aanspraak op?

Dagdeel 4: Integriteit en actualiteiten
We gaan eerst in op het onderwerp integriteit. Wat wordt daaronder verstaan? Welke procedures gelden er? Verder besteden we aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wet werk en zekerheid, flexibele arbeid, Wkkgz en de Wet normering topinkomens.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is vooral relevant voor juristen, HRM-medewerkers en P&O-adviseurs die werken bij de publieke UMC’s in Leiden, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Maastricht en Amsterdam.

Details van de cursus

  • Type: incompany. Samen met u kunnen we bespreken waar en wanneer u deze cursus wilt volgen. We kunnen deze cursus op locatie geven. Wilt u met meerdere UMC’s gezamenlijk de cursus volgen? Dat kan natuurlijk ook.
  • Duur: de cursus bestaat uit vier dagdelen en wordt verdeeld over twee dagen.
  • Kosten: de kosten voor de cursus bedragen € 275 per persoon per dagdeel. Over dit bedrag betaalt u geen btw.
  • Deelnemers: de cursus heeft een minimumaantal van 10 deelnemers.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van de Laar of Jacobien Frederix-Gianotten.

Over de Capra Academie

De Capra Academie is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat de opleidingen van de Capra Academie voldoen aan de kwaliteitseisen en dat levert u als voordeel op dat u geen btw betaalt over de kosten van de opleiding.

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Opleidingscoördinator
Telefoon:
088 - 579 000 1

Gerelateerd

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online)

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regeling en de actuele jurisprudentie

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl