Hoogleraar terecht ontslagen

Hoogleraar terecht ontslagen

Hoogleraar terecht ontslagen 150 150 Capra Advocaten

Op 26 maart 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een kwestie tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en een hoogleraar (ECLI:NL:RBNNE:2020:1406). Volgens de RUG had de hoogleraar, via een stichting, voor 1,2 miljoen euro fraude gepleegd. De RUG had daarom een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedaan vanwege verwijtbaar handelen (artikel 7:669, lid 3 onder e BW), zonder toekenning van een transitievergoeding. Het verzoek werd door de kantonrechter toegewezen, waarna de hoogleraar hoger beroep heeft aangetekend tegen het ontslag. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHARL:2020:9060). Opvallend in de uitspraak van de kantonrechter waren de verwijzingen naar het ambtenarenrecht.

De kantonrechter ging ervan uit dat de hoogleraar een ambtenaar was, maar dat was vanaf 1 januari 2020 niet meer het geval. Dit is door het hof rechtgezet. Daarnaast heeft de kantonrechter verwezen naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een enigszins vergelijkbaar geval, waarin een tekortschietend toezicht niet afdeed aan de toerekenbaarheid van het plichtsverzuim. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat ook na de inwerkingtreding van de Wnra de jurisprudentie van de CRvB bij integriteitskwesties rondom ambtenaren van toepassing is.

Volgens het hof is de CRvB-jurisprudentie ook relevant voor werknemers die ambtenaar waren, zoals de hoogleraar: “Omdat de gedragingen van [verzoeker] plaatsvonden in de periode dat hij nog ambtenaar was, is dit oordeel relevant.” Daaraan voegt het hof toe dat er ook geen reden is om daarover anders te oordelen als het een ‘gewone’ werknemer zou betreffen.

Het hof heeft in grote lijnen de kantonrechter gevolgd. De arbeidsovereenkomst is terecht ontbonden. De hoogleraar krijgt echter wel een transitievergoeding, omdat er volgens het hof sprake is van bijzondere omstandigheden. Die zijn er onder meer in gelegen dat de hoogleraar lang bij de RUG heeft gewerkt en verder een goede staat van dienst had. Ook betrekt het hof daarin dat de RUG, voorafgaand aan het besluit om een ontbindingsverzoek in te dienen, de hoogleraar niet heeft gehoord naar aanleiding van de door haar getrokken conclusies uit een feitenonderzoek. Dat mocht wel van de RUG als goed werkgeefster worden verwacht.

Kortom, een interessante en voor de praktijk relevante uitspraak. Zeker wanneer er sprake is van een integriteitskwestie.

Contact over dit onderwerp

Luc Janssen

Luc Janssen

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht, Normalisering
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 43 87 10 75

Gerelateerd

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 22 april 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 22 april 2021

Online kennisbijeenkomst 22 april

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor de zorg maart 2021 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor de zorg maart 2021

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 10 juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 10 juni 2021

Online kennisbijeenkomst 10 juni

lees meer
Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing

Artikel

lees meer
Integriteit: het belang van het gesprek daarover 150 150 Capra Advocaten

Integriteit: het belang van het gesprek daarover

Artikel

lees meer
Online Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

Online Privacy Pauze

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het laatste privacy-nieuws in het publieke domein.

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl