Integriteitsanalyse leden en (hoog)heemraden waterschappen

Integriteitsanalyse leden en (hoog)heemraden waterschappen

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Na de verkiezing van de leden en de coalitieonderhandelingen komen (kandidaat- (hoog)heemraden in beeld. In de benoemingsprocedure van de kandidaat- (hoog)heemraden verdient (de bewustwording van) integer handelen nadrukkelijk aandacht. Van leden van waterschapsbesturen wordt ook verwacht dat zij integer handelen. Capra Advocaten en de Capra Academie kunnen bijdragen aan het bevorderen van de bestuurlijke integriteit van waterschappen.

Capra Advocaten en bestuurlijke integriteit

Capra Advocaten heeft een lange traditie op het gebied van integriteit. We adviseren over integriteitskwesties, doen  feitenonderzoeken ingeval van twijfel over de integriteit van personen en geven via de Capra Academie trainingen en cursussen over integriteit. Sinds 2014 bieden we de risicoanalyse integriteit aan. Hierbij bieden we een handvat bij de bewustwording van integriteitsrisico’s die zijn verbonden aan het uitoefenen van een publiek ambt. De risicoanalyse heeft als doel inzicht krijgen in mogelijke risico’s tussen het algemeen en het privébelang.

Integriteitsanalyse voor (hoog)heemraden

Capra Advocaten biedt een integriteitsanalyse aan voor (hoog)heemraden. De integriteitsanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:

  • verstrekken gegevens door de kandidaat-(hoog)heemraad;
  • bewustwordingsgesprek;
  • analyse van de informatie;
  • rapportage;
  • kosteloos sparren met een advocaat.

Brochure Integriteitsanalyse

In onze brochure leest u meer over deze integriteitsanalyse voor leden en (hoog)heemraden en andere mogelijkheden om het integriteitsbewustzijn van leden en (hoog)heemraden te vergroten. Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen.JTVCcHRfdmlldyUyMGlkJTNEJTIyZWNhNDAxZnU5ZCUyMiU1RA==JTVCcHRfdmlldyUyMGlkJTNEJTIyZDllYmNhM3dhOSUyMiU1RA==JTVCcHRfdmlldyUyMGlkJTNEJTIyZmYyNmQxZDZ2cyUyMiU1RA==JTVCcHRfdmlldyUyMGlkJTNEJTIyNWJiYTc3NzNhaiUyMiU1RA==

 

Copyright 2019 Capra Advocaten – Privacybeleid

Capra Advocaten