Leergang Verdieping ambtenarenrecht

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

Leergang Verdieping ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

De leergang Verdieping ambtenarenrecht biedt u een gedegen en actueel overzicht van het ambtenarenrecht. De leergang geeft inzicht in de meest voorkomende vraagstukken in het ambtenarenrecht. Aan het einde van deze leergang heeft u een praktisch houvast voor het nemen van rechtspositionele beslissingen maar vooral voor het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van die beslissingen.
De docenten leiden u langs de bijzondere eisen van de Algemene wet bestuursrecht, de juridische positie van de ambtenaar, de valkuilen bij dossiervorming, de belangrijkste ontslaggronden, plichtsverzuim, de begeleiding van de zieke ambtenaar en de minnelijke regeling.

Waaruit bestaat de leergang Verdieping ambtenarenrecht?

Dagdeel 1: positionering van het ambtenarenrecht, disfunctioneren en dossieropbouw
In dit dagdeel staan we uitgebreid stil bij de positionering van het ambtenarenrecht. De vindplaatsen van het ambtenarenrecht komen aan de orde met speciale aandacht voor de Algemene wet bestuursrecht en besluitvormingsprocedures. We bespreken de verschillende mogelijkheden die een werkgever heeft en de risico’s die een werkgever loopt als een ambtenaar niet goed functioneert. U bent op de hoogte van begrippen als dossiervorming, functioneringsgesprekken versus beoordelingen en valkuilen bij het begeleiden van disfunctionerende ambtenaren.

Dagdeel 2: algemeen ontslagrecht
Dit dagdeel is volledig gewijd aan het ambtenarenontslagrecht. We behandelen de algemene beginselen van ontslagrecht, bevoegdheidsvraagstukken en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er komen ook verschillende ontslaggronden aan de orde.

Dagdeel 3: bijzonder ontslagrecht
In dit dagdeel staan de specifieke ontslaggronden centraal. In het bijzonder staan we stil bij de verschillen tussen ontslag wegens ongeschiktheid en ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Aparte aandacht krijgt de reorganisatie en de hieraan gerelateerde begrippen “opheffing betrekking” en “overtolligheid”.

Dagdeel 4: ambtenarentuchtrecht
De begrippen plichtsverzuim, verwijtbaarheid en bewijsbaarheid passeren de revue. We besteden uitgebreid aandacht aan de verschillende vormen van disciplinaire bestraffing en het evenredigheidsbeginsel dat in acht genomen moet worden.

Dagdeel 5: schadevergoeding
Wat is een zuiver en wat is een onzuiver schadebesluit? Wanneer is sprake van een dienstongeval en een beroepsziekte? Welke uitkeringsregelingen gelden er in deze situaties en wat is de rol van de burgerlijk rechter? In dit onderdeel geven we antwoord op deze en andere vragen.

Dagdeel 6: sociale zekerheid / de minnelijke regeling
In dit dagdeel komt de sociale zekerheid voor ambtenaren aan de orde. In het bijzonder besteden we aandacht aan de WW en de WIA. Een belangrijk deel van de stof bestaat uit de procedure voor de begeleiding van zieke ambtenaren en de (on)mogelijkheden om tot een ontslag wegens ziekte te komen. Ook staan we uitgebreid stil bij het fenomeen situatieve arbeidsongeschiktheid. Ten slotte besteden we aandacht aan de mogelijkheden om een controverse of een dreigend conflict tot een oplossing te brengen waarbij het begrip “beëindigingregeling” centraal staat.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is geschikt voor juristen, HRM-medewerkers en P&O-adviseurs die zich verder willen bekwamen in het ambtenarenrecht.

Duur van de cursus

De leergang bestaat uit zes dagdelen die over drie cursusdagen worden gegeven.

De kosten van de cursus

De kosten voor de totale cursus Verdieping ambtenarenrecht bedragen € 1.770. Hierover betaalt u geen btw.

Waar en wanneer?

De leergang Verdieping ambtenarenrecht wordt elk jaar in het najaar georganiseerd. Wilt u de leergang op een ander moment volgen? We kunnen samen met u bespreken waar, wanneer en op welke locatie u deze cursus wilt volgen en wie zich kan aanmelden. Wilt u met meerdere organisaties gezamenlijk de cursus volgen? Dat kan natuurlijk ook.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.

Over de Capra Academie

De Capra Academie is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat de opleidingen van de Capra Academie voldoen aan de kwaliteitseisen en dat levert u als voordeel op dat u geen btw betaalt over de kosten van de opleiding.

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Secretaresse
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Telefoon:
073 - 613 13 45

Gerelateerd

Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Capra Advocaten zorgseminar Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten zorgseminar Wnra in de zorg

Zorgseminar Wnra in de zorg in Utrecht

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van 1 dagdeel

lees meer
Cursus Dossieropbouw 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass over integriteit voor leidinggevenden in de zorg

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

Masterclass over intimidatie op de werkvloer binnen de zorg

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Masterclass Vertrekregelingen 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vertrekregelingen

Masterclass over beëindigingsregelingen binnen het publieke domein

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding ambtenarenrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Leergang Verdieping ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

In 3 dagen een gedegen overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Cursus Normaliseren kun je leren 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normaliseren kun je leren

De eerste stappen naar het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Integriteit 150 150 Capra Advocaten

Cursus Integriteit

Cursus van 1 dagdeel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Gevolgen van de Normalisering voor de UMC’s

lees meer

Blijf op de hoogte

Onze nieuwsbrief Capra Concreet verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. In de Capra Concreet leest u over interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuurlijke samenwerking en andere actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl