Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Grip op omgaan met intimidatie

Berichten over intimidatie halen regelmatig het nieuws. De zorgsector blijkt relatief gevoelig te zijn voor ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De nauwe, vaak fysieke, samenwerking tijdens lange diensten in een vaak emotioneel belastende context brengen bijvoorbeeld met zich dat het risico op grensoverschrijdend gedrag aanzienlijk is. Maar wat doet u als geluiden van intimidatie op de werkvloer binnen uw organisatie de kop opsteken? Vanuit juridisch perspectief is een zorgvuldige reactie noodzakelijk. Arbeidsrechtelijk en gezondheidsrechtelijk zijn er vele voetangels en klemmen.

Intimidatie in de praktijk

Wanneer spreken we nu precies van intimidatie op de werkvloer? Maakt het daarbij uit van wie het gedrag uitgaat, bijvoorbeeld van een leidinggevende of van een collega? Is de context relevant? En de vorm waarin wordt geïntimideerd, bijvoorbeeld pesten of seksuele intimidatie? Deze vragen moeten eerst worden beantwoord voor de volgende stap kan worden gezet.

Als er een vermoeden van intimidatie is, raakt dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een werkgever moet immers zorgen voor een veilige werkomgeving. Wat kunt u als werkgever doen? Kunt u onderzoek (laten) verrichten? Moeten medewerkers dan verklaringen afleggen? Wat is de juridische waarde daarvan? Hoe zit het met de privacy? Kunnen telefoon en mail gecontroleerd worden? Kort gezegd: welke stappen moet u nemen?

Indien er eenmaal onderzoek is verricht, is het de vraag wat er met de resultaten van het onderzoek (juridisch) gedaan kan worden. Is schorsing mogelijk? Wanneer moet worden overgegaan tot ontslag? Voor de zorgsector spelen daarbij enkele specifieke vragen. Moet u bijvoorbeeld bij de Inspectie IGJ melding doen van (een vermoeden van) intimidatie? Kan een tuchtprocedure worden opgestart?

Wat weet u na het volgen van deze masterclass?

De masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief bestaat uit de volgende modules:

 1. Integriteit & bewustzijn
  In deze module besteden we aandacht aan het begrip intimidatie en de juridische context waarbinnen intimidatie plaatsvindt (Arbowetgeving, eisen van goed werkgeverschap, etc.). Verder bestaat de module uit een dilemmatraining en wordt ingegaan op de (juridische) mogelijkheden voor preventie.
 2. Een voorval en dan?
  In deze module wordt een stappenplan besproken. Waar moet u aan denken als er sprake is van een voorval? Welke afwegingen moet u maken? Moet u een onderzoek instellen of niet? En indien u een onderzoek instelt of (laat) instellen, aan welke eisen moet dat onderzoek dan voldoen?
 3. Maatregelen en procedures
  Tijdens deze module komt de vraag aan de orde wat u met de resultaten van een onderzoek kunt doen. Hoe dient u de vastgestelde feiten te wegen? Wat zijn de arbeidsrechtelijke mogelijkheden? Ook het tuchtrecht en de Wkkgz worden behandeld.

Voor wie?

De masterclass richt zich op HR-medewerkers, arbeidsrechtjuristen, directieleden en andere medewerkers die zich bezighouden met de arbeidsrechtelijke aspecten van intimidatie op de werkvloer en de gevolgen daarvan.

Incompany masterclass

De masterclass wordt incompany gegeven. De masterclass kunt u ook met meerdere organisaties gezamenlijk volgen. Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, maken we van elke masterclass maatwerk. We maken eerst een kennismakingsafspraak waarbij we bespreken welke vragen er bij u leven. Tijdens dit gesprek bekijken we ook welke module(s) geschikt zijn. Op verzoek kunnen we ook aanvullende expertise inschakelen (bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon en/of een medewerker van een onderzoeksbureau), zodat de problematiek van meerdere kanten wordt belicht.

Praktische informatie

 • Duur: 2 uur per module
 • Kosten: de kosten voor één module bedragen € 1.495 vrij van btw (Neemt u meerdere modules af, of wilt u aanvullende expertise inschakelen, dan stemmen we dit graag met u af)
 • Docenten: de masterclass wordt gegeven door Mark van de Laar
 • Deelnemers: het aantal deelnemers is maximaal 20

Meer informatie?

Voor meer informatie over de masterclass kunt u contact opnemen met Mark van de Laar.

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

De Capra Academie is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitscode en zijn daarom vrijgesteld van btw.

Deelnemers waarderen onze cursussen met een 8,3

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Zorg – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – november 2022

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen de zorg 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen de zorg

Artikel

lees meer
Een corrupte arts: liever als werknemer of als vrijgevestigde? 150 150 Capra Advocaten

Een corrupte arts: liever als werknemer of als vrijgevestigde?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl