Nieuwe zaaksbehandeling

Nieuwe zaaksbehandeling

Nieuwe zaaksbehandeling 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Met ingang van 1 oktober 2011 zijn de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken gestart met de zogeheten ‘nieuwe zaaksbehandeling’. Kern van deze nieuwe zaaksbehandeling is dat een zaak snel op zitting komt en dat de rechter die zaak op een ‘nieuwe’, noem het: andere, manier behandelt. De idee is dat er veel aandacht uitgaat naar het achterliggende conflict en de wijze waarop dat kan worden opgelost. Het doel van de nieuwe zaaksbehandeling is: definitieve geschilbeslechting.

Wat houdt de nieuwe zaaksbehandeling in?

De rechtbanken streven er naar om ongeveer 13 weken na binnenkomst van het beroepschrift al een zitting te houden. Op deze zitting bespreekt en beproeft en rechter in overleg met de partijen wat de meest adequate behandeling van de zaak is, met als doel om ter zitting zoveel mogelijk in één keer tot een praktische en/of juridisch verantwoorde oplossing van het geschil te komen. Dit kan zijn het beproeven van een schikking of een verwijzing naar een mediator. Het kan ook zijn dat de rechter op de zitting uitleg en inzicht geeft in de proces- of bewijspositie van partijen en dat als gevolg daarvan afspraken worden gemaakt over het leveren van bewijs of over het benoemen van een deskundige. Een andere mogelijkheid is dat de rechter direct uitspraak doet of dat hij aan de hand van een tussenuitspraak sturing geeft aan het vervolg van de procedure.

Wat betekent de nieuwe zaaksbehandeling voor u?

De rechtbanken vragen in verband met het streven een zaak na ongeveer 13 weken op zitting te behandelen, – simpelweg – medewerking, medewerking aan het realiseren van die termijn. In de aanloop naar de zitting zullen kortere termijnen worden gehanteerd. Partijen zullen al binnen één week na ontvangst van het beroepschrift een vooraankondiging krijgen van het dagdeel of zo mogelijk al het tijdstip waarop de zitting zal plaatsvinden. Binnen één week bestaat nog de mogelijkheid om uitstel te vragen.

Bent u klant bij Capra, dan bent u waarschijnlijk ermee bekend dat u het beroepschrift altijd als eerste zelf ontvangt van de Rechtbank. Hier verandert niets in. Zou u u door Capra in de beroepsprocedure willen laten ondersteunen, dan vragen wij u om, met het oog op de (zeer) korte termijnen, deze kennisgeving van de rechtbank, zo spoedig mogelijk (het liefst per ommegaande) aan ons door te sturen. Dit stelt ons namelijk in de gelegenheid om samen met u tijdig de nodige acties in gang te zetten en onze agenda’s op elkaar af te stemmen. Dit is niet alleen van belang om eventueel tijdig uitstel voor een zitting te kunnen vragen. Ook de voorbereiding van de zitting zal meer van ons, en dus ook van u, vergen. De aanpak van de rechtbank vraagt namelijk een andere proceshouding van partijen. De rechtbank zal zich allicht meer dan voorheen richten tot u als vertegenwoordiger van het bestuursorgaan. Wij als advocaten van Capra willen u daarop uiteraard goed kunnen voorbereiden om zodoende te waarborgen dat uw belangen zo goed mogelijk over het voetlicht worden gebracht. In onze dienstverlening en deskundigheid verandert er vanzelfsprekend niets.

Tot slot hebben de rechtbanken in dit kader aandacht gevraagd voor het mandaat van vertegenwoordigers van bestuursorganen. Ook dit vergt van ons, samen met u, een goede voorbereiding. Wij kunnen dan ook niet genoeg het belang benadrukken om ons zo spoedig mogelijk bij een ingesteld beroep bij de rechtbank te betrekken.

Contact over dit onderwerp

Amke de Visser

Amke de Visser

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 60

Gerelateerd

Van school verwijderd: is dat een straf? 150 150 Capra Advocaten

Van school verwijderd: is dat een straf?

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Zwijgen is zilver, spreken is goud? 150 150 Capra Advocaten

Zwijgen is zilver, spreken is goud?

Artikel

lees meer
Het recht op vergetelheid in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Het recht op vergetelheid in het onderwijs

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep ingetrokken 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep ingetrokken

Artikel

lees meer
Nieuwe zaaksbehandeling 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe zaaksbehandeling

Artikel

lees meer
Te vroeg in gebreke gesteld: geen dwangsom 150 150 Capra Advocaten

Te vroeg in gebreke gesteld: geen dwangsom

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl