Paula Berends-Schellens

Mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens (1959) * Nederlands recht Universiteit Leiden * werkgeversorganisatie onderwijs * 2004 Capra Advocaten * auteur publicaties ambtenarenrecht, arbeidsongeschiktheid, normalisering * docent

Sinds 1 januari 2004 ben ik in dienst bij Capra Advocaten. Daaraan voorafgaand heb ik onder meer gewerkt voor een werkgeversorganisatie in het onderwijs. De kring van cliënten van Capra Advocaten betekende een aanzienlijke uitbreiding van de aandachtsgebieden.

Ik ga met veel plezier naar mijn werk. Dat komt door de aard van het werk en de aansprekende cliënten, maar ook door de wisselwerking tussen de collega’s. De wisselwerking houdt ons ‘scherp’. Scherpte in de zin van actuele kennis en het bedenken van haalbare oplossingen voor moeilijke situaties. Dat vind ik belangrijk in het werk. Verder bij langer durende kwesties: het bedenken van de strategie, eventueel bijsturen en het met overtuiging uitvoeren van het traject, samen met de cliënt.

Bij Capra Advocaten houd ik mij bezig met het brede scala van arbeidsrechtelijke kwesties binnen het onderwijs, de overheid en de zorg. Adviseren, procederen, doceren en het schrijven van een noot of een artikel waarbij steeds de publieke zaak een rol speelt. Het gaat om de verantwoording die het bestuursorgaan over zijn handelen moet afleggen, de integriteit, de kenbare afweging van belangen, etc. En ook al zijn die elementen niet in elke zaak op gelijke wijze aan de orde, toch houd ik bij elke advisering rekening met het publieke karakter dat het handelen van organisaties in het publieke domein nu eenmaal heeft.

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar onderwijskwesties, of het nu over een personele aangelegenheid gaat, over klachten of over passend onderwijs. En de nieuwsgierigheid naar de Wet WIA destijds, heeft geleid tot de blijvende belangstelling voor vraagstukken over arbeidsongeschiktheid, re-integratie en de verhouding tot bedrijfsarts en het UWV.

Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen van Paula Berends-Schellens.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl