Partners

Partners
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Capra Advocaten helpt u bij het oplossen van een juridisch probleem. Om u optimaal van dienst te zijn, bieden wij een 'all-in-oplossing' aan. Dit biedt u een aantal voordelen:

•    een duidelijk begin en einde;
•    geen losse eindjes die na afloop nog vastgeknoopt moeten worden;
•    het voorkomen van vergelijkbare problemen in de toekomst;
•    een integere aanpak met een werkbaar resultaat.

Voor deze unieke all-in-oplossing werken wij samen met hoogwaardige partners uit verschillende disciplines.

Partners voor bestuurlijke samenwerking en organisatie
Voor vraagstukken die gaan over het openbaar bestuur en bestuurlijke samenwerking maken we graag gebruik van de diensten van BMC. BMC is voor de publieke sector de expert op het gebied van het vinden en doorvoeren van verbeteringen in beleid en uitvoering.

Voor strategische keuzes rondom bestuurlijke samenwerking schakelen wij Peter Schrijvers in. Peter is een bestuurskundig en juridisch adviseur met een jarenlange brede ervaring binnen het openbaar bestuur op centraal en decentraal niveau.

Integriteitspartners
Op het gebied van integriteit werken we intensief samen met Hoffmann BV.
Hoffmann BV is de specialist in (bedrijfs)recherche en houdt zich ook bezig met riskmanagement en cybersecurity.

Voor trainingen en opleidingen over ambtelijke en bestuurlijke integriteit nemen we Karin Ingelse van Integriteit.nl in de arm. Integriteit.nl richt zich op het bewustwordingsproces van integriteit bij medewerkers/bestuurders.

Bij integriteitsonderzoeken rijzen er ook wel eens vragen die te maken hebben met ict. Als hierover vragen zijn, schakelen we Evidentium in. Dit bedrijf is gespecialiseerd in ict-onderzoek en kan in voorkomende gevallen fraude- en toedrachtonderzoeken verrichten.

Onze partner voor mediation
Op het gebied van mediation verwijzen we graag naar Mfn-registermediator Astrid Kraag. Astrid is een mediator met juridische kennis en ze heeft veel ervaring als advocaat en mediator in het sociaal domein.
 
Partners voor fiscale vragen en pensioenvraagstukken
Bij rechtspositionele kwesties, individueel of collectief, spelen fiscale aspecten vaak een rol. Voor een gedegen antwoord op fiscale vragen werken wij samen met fiscaal adviesbureau Marree & van Uunen Belastingadviseurs.

Bij Capra Advocaten hebben we gemerkt dat goede en transparante pensioenvoorlichting sterk bijdraagt aan een grotere mobiliteit van medewerkers. Voor deze voorlichting maken we graag gebruik van de diensten van PROambt
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin