De Stichting Jo Maes/Capra prijs

De Stichting Jo Maes/Capra prijs
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Ter bevordering van het enthousiasme en de belangstelling voor het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en algemeen bestuursrecht heeft Capra Advocaten ter gelegenheid van het afscheid van zijn voormalige partner mr. J.M.M.B. Maes een stichting in het leven geroepen, genaamd Stichting Jo Maes/Capra Prijs. Deze stichting stelt jaarlijks een scriptieprijs ter beschikking voor studenten aan een Nederlandse Universiteit die een masterscriptie hebben geschreven over een onderwerp op het gebied van het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht dan wel het algemeen bestuursrecht, die gewaardeerd is met een cijfer 8 of hoger. Met de toekenning van de prijs is een geldbedrag gemoeid van € 1.000,00. 

Belangstellenden dienen hun masterscriptie (in zevenvoud), opgesteld in de Nederlandse taal, vóór 1 november 2017 in te dienen bij de secretaris van de Stichting, mr. J.J. Blanken, verbonden aan Capra Advocaten, Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC, ’s-Gravenhage.
De scripties worden beoordeeld door een jury, bestaande uit:  mr. J.M.M.B. Maes, prof. mr. F.A.M. Stroink en mr. C.P.J. Goorden.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin