Marie-Thérèse Berns

Marie-Thérèse Berns
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. M.T.J.H. ( Marie-Thérèse) Berns (1965) * Nederlands Recht Universiteit Nijmegen * 1997 Capra * voorheen juridisch beleidsmedewerker bij een onderwijsadviesbureau* advocaat sinds februari 2003 * docent OSR * auteur Het burgerlijke ambtenarenrecht.
 
Tot 1997 vervulde ik een gecombineerde functie op het gebied van juridische - en beleidsadvisering. In 1997 stelde ik mijzelf voor de keuze. Ga ik verder in de beleidsontwikkeling en –advisering of kies ik voor de juridische advisering en –ondersteuning. Het werd het laatste en het werd Capra. Geen doelbewuste keuze toen voor het specialistische ambtenarenrecht, maar uiteindelijk wel een heel gelukkige keuze. In de praktijk van Capra staan werkrelaties centraal. Verhoudingen tussen werkgever en werknemer wordt bepaald door de eigen visie en invulling van de betrokkenen en die is in elk dossier dan ook weer anders. Eén van de leuke aspecten in mijn werk vind ik de klantencontacten. Capra staat vooral werkgevers bij waardoor je vaste en langdurige relaties met klanten kunt opbouwen. Dat geeft mij plezier in mijn werk, motiveert mij, ik leer daarvan en het inspireert mij om altijd te blijven proberen om er nog net iets meer uit te halen. Maar wel met oog voor de menselijke verhoudingen. Mijn streven is het verschil te maken.
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
0618501056
Linkedin