Artikelen

Aanpassingwet Wnra ook door Eerste Kamer aangenomen

Geplaatst op: 16 april 2019

Door: 

Op 16 april 2019 heeft de Eerste Kamer de Aanpassingswet Wnra als hamerstuk aangenomen. Daarmee staat niets een invoering van de Wnra per 1 januari 2020 in de weg.

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Geplaatst op: 29 maart 2019

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Op 6 november 2018 werd het wetsvoorstel Aanpassingswet Wnra ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft dit voorstel op 28 maart 2019 aangenomen. Capra Advocaten volgt het wetgevingsproces op de voet. Jacobien Frederix-Gianotten en Gerdin Boelens bespreken 3 belangrijke punten voor de praktijk.

Uitgesproken – New Hairstyle

Geplaatst op: 29 maart 2019

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken gaat Pieter Joost Schaap in op het ontslag van een kapster door New Hairstyle.

Het openbaar onderwijs normaliseert verder

Geplaatst op: 08 maart 2019

Door: Paula Berends-Schellens

De invoering van de Wnra op 1 januari 2020 heeft ook gevolgen voor het openbaar onderwijs. Medewerkers in het openbaar onderwijs zijn vanaf die datum geen ambtenaar meer. Paula Berends-Schellens bespreekt het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de ambtenarenstatus van medewerkers in het openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs normaliseert verder

Geplaatst op: 01 maart 2019

Door: Tom Koomen

De invoering van de Wnra op 1 januari 2020 heeft ook gevolgen voor het openbaar onderwijs. Medewerkers in het openbaar onderwijs zijn vanaf die datum geen ambtenaar meer. Paula Berends-Schellens bespreekt het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de ambtenarenstatus van medewerkers in het openbaar onderwijs

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Geplaatst op: 01 maart 2019

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

De VNG heeft met het oog op de invoering van de Wnra een aantal producten ontwikkeld, waaronder een model arbeidsovereenkomst. Jacobien Frederix-Gianotten zet enkele kritische kanttekeningen bij de model arbeidsovereenkomst van de VNG.

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Geplaatst op: 09 februari 2019

Door: Marien Korevaar

De invoering van de Wnra en de vervanging van de rechtspositieregelingen door de cao's hebben gevolgen voor lokale regelingen. Het is van belang dat organisaties nagaan of de lokale regelingen moeten worden aangepast. Hiervoor biedt Capra Advocaten de scan lokale regelingen aan. Marien Korevaar licht deze scan toe.

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

Geplaatst op: 09 februari 2019

Door: Marien Korevaar

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren heeft ook gevolgen voor mandaat- en volmachtbesluiten van organisaties. Capra Advocaten kan uw regelingen aanpassen zodat ze voldoen aan de Wnra. Marien Korevaar gaat in op wat Capra hierin voor u kan betekenen.

Medewerker ziek uit dienst? Pas op voor verhaal Ziektewetuitkering!

Geplaatst op: 08 februari 2019

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Soms spannen werkgevers zich niet of onvoldoende in voor een re-integratietraject als een zieke werknemer binnen afzienbare tijd na de ziekmelding uit dienst gaat. Dat kan voor het UWV aanleiding zijn om de Ziektewetuitkering te verhalen. Dat ondervond een werkgever. Jacobien Frederix-Gianotten behandelt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

Geplaatst op: 08 februari 2019

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Veel overheidswerkgevers en -werknemers zijn in afwachting van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari a.s. Vanaf dan is het civiele arbeidsrecht ook van toepassing op hun arbeidsverhouding. Het civiele arbeidsrecht zelf gaat ook op de schop. Jacobien Frederix-Gianotten behandelt de Wet arbeidsmarkt in balans.

Toch geen doorbraak: geen transitievergoeding bij slapend dienstverband

Geplaatst op: 07 februari 2019

Door: Luc Janssen

Om een transitievergoeding te voorkomen kiezen veel werkgevers voor een slapend dienstverband nadat ze twee jaar lang het loon van een zieke werknemer hebben doorbetaald. Twee werknemers wilden met het oog op de transitievergoeding dat de arbeidsovereenkomst werd ontbonden. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg gaat mee met de eis van de werknemer, de Rechtbank Limburg niet. Luc Janssen gaat in op beide zaken.

“Dronkenschap of ander liederlijk gedrag”

Geplaatst op: 07 februari 2019

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken gaat Pieter Joost Schaap in op het ontslag van een werknemer in kennelijke staat.

Zoeken