Artikelen

Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken

Geplaatst op: 09 januari 2018

Door: Jan Blanken

Voor een feitenonderzoek is zorgvuldigheid van groot belang. Juristen kunnen door hun opleiding deze zorgvuldigheid betrachten. Zij zijn in staat om eerst een grondige en deugdelijke feitelijke analyse te maken om pas daar na de rechtsregels daarop los te laten. Voor een feitenonderzoek door een advocaat gelden extra waarborgen op basis van de Advocatenwet. Zij zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk voor gemaakte fouten. In deze column bespreekt Jan Blanken twee uitspraken van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten.

Zwijgen is zilver, spreken is goud?

Geplaatst op: 09 januari 2018

Door: 

Een apotheker had zich volgens een zorgverzekeraar schuldig gemaakt aan declaratiefraude. Vanwege deze klacht stond hij voor de tuchtrechter. De apotheker ontkende de fraude, vond dat alleen een strafrechter hierover mocht oordelen en zweeg er verder toe. Professor Aart Hendriks en Esther van Gaal schreven voor het Tijdschrift Zorg & Recht in de Praktijk een artikel over de gevolgen van deze strategie voor de apotheker.

Rechtsbescherming onder de Wnra

Geplaatst op: 19 december 2017

Door: Vincent van Cruijningen

Naar verwachting op 1 januari 2020 worden de meeste ambtenaren werknemers naar burgerlijk recht. Eén van de doelstellingen van de initiatiefnemers van deze wet is het bekorten van de doorlooptijd van juridische procedures, zonder de rechtsbescherming van het overheidspersoneel werkelijk te beknotten. Vincent van Cruijningen staat in deze bijdrage stil bij de vraag of die doelstelling inderdaad zal worden verwezenlijkt. Op welke manier verandert het procesrecht en welke gevolgen heeft dit voor de ambtenaar die voortaan in dienst zal zijn op basis van een arbeidsovereenkomst?

Waarschuwing of toch een berisping?

Geplaatst op: 13 december 2017

Door: Amke de Visser

De Commissie van beroep funderend onderwijs heeft zich in haar uitspraak op 1 november 2017 bevoegd verklaard een oordeel te vellen over een schriftelijke waarschuwing. Dat is opmerkelijk. Wat was daar aan de hand? Amke de Visser bespreekt de opvallende uitspraak.

Uitgesproken: Hooghoudt

Geplaatst op: 05 december 2017

Door: Pieter Joost Schaap

Een accountmanager van Hooghoudt maakte gebruik van de bedrijfsvoorraad en stapte daarna in de auto. Bij een ongeval raakte de leaseauto zwaar beschadigd. De accountmanager ging vervolgens naar een ontwenningskliniek. De werkgever hield het loon in zolang de accountmanager is opgenomen en wilde ook een vergoeding voor de leaseauto. De kantonrechter stak hier een stokje voor. Pieter Joost Schaap beschrijft de procedure en wijst op het grote verschil met vergelijkbare zaken in het ambtenarenrecht.

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Geplaatst op: 04 december 2017

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

De Wet Normering Topinkomens is ingegaan op 1 januari 2013. Sindsdien zijn de regels voortdurend in beweging. De bezoldigingsmaxima worden elk jaar geïndexeerd en ook het normenkader zelf wordt regelmatig geactualiseerd. In deze bijdrage beschrijft Jacobien Frederix-Gianotten de laatste ontwikkelingen.

Het recht op vergetelheid in het onderwijs

Geplaatst op: 21 november 2017

Door: Paula Berends-Schellens

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Capra Advocaten besteedt hier extra aandacht aan. Als eerste onderwerp: het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat persoonsgegevens op verzoek worden gewist. Suzanne van Loon en Eliza Christiaansen schreven eerder al over dit onderwerp. Paula Berends-Schellens bespreekt het recht op vergetelheid vanuit onderwijsperspectief.

De verstandhouding tussen school en ouders

Geplaatst op: 21 november 2017

Door: Eliza Christiaansen

De school en de ouders van de leerlingen: ze kunnen niet zonder, maar zeker ook niet altijd met elkaar. Beiden dienen hetzelfde belang (dat van het kind), maar kunnen door allerlei oorzaken nog wel eens tegenover elkaar komen te staan. Dat blijkt wel uit de berichten in de media over conflicten tussen ouders en scholen. Eliza Christiaansen schrijft over het belang van de goede verstandhouding en het wegsturen van een leerling als laatste middel.

Nieuwe aanbevelingen rechtspraak voor schikking ter zitting in Wwz-zaken

Geplaatst op: 14 november 2017

Door: Ad Kerkhof

Vanaf 1 januari 2018 geldt een reeks van regels voor het vaststellen van schikkingen ter zitting. Het gaat om de situatie waarin de kantonrechter partijen ‘de gang op stuurt’ om te kijken of een schikking mogelijk is in de Wwz-zaak. Ad Kerkhof licht de aanbevelingen toe.

De gevolgen van de Wnra voor het personeel van openbare universiteiten

Geplaatst op: 03 november 2017

Door: Luc Janssen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet heeft ook gevolgen voor het personeel van openbare universiteiten. In zijn artikel beschrijft Luc Janssen de betekenis van de Wnra voor medewerkers van openbare universiteiten.

Regeerakkoord: de ‘normalisering’ gaat door en de WWZ wordt deels teruggedraaid!

Geplaatst op: 30 oktober 2017

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Inmiddels is het alweer enkele weken geleden dat het Regeerakkoord 2017-2021 werd gepresenteerd. Nu het stof is neergedaald, is het goed om eens kritisch te bekijken welke veranderingen er zijn aangekondigd voor het ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht. Hierna zetten we de belangrijkste punten voor u op een rij.

Wat betekent het ‘nieuwe’ recht op vergetelheid voor de zorgsector?

Geplaatst op: 30 oktober 2017

Door: Sanne Dassen

In de zorgsector speelt de privacywetgeving een essentiële rol. Hulpverleners in deze sector moeten werken met vaak uiterst gevoelige persoonsgegevens. Een patiënt moet er wel vanuit kunnen gaan dat hulpverleners zijn privacy in voldoende mate waarborgen. Sanne Dassen beschrijft wat de gevolgen voor de zorgsector zijn van de nieuwe privacyregels die op 25 mei 2018 ingaan.

Zoeken