Artikelen

Ontslag op staande voet zes dagen voor einde van de arbeidsovereenkomst

Geplaatst op: 02 juli 2018

Door: Martijn Steuten

De afspraken zijn gemaakt, het einde van de arbeidsovereenkomst is in zicht. Desondanks loopt een discussie over klanten tussen werkgever en werknemer uit de hand en verleent de werkgever aan de werknemer zes dagen voor de afgesproken einddatum ontslag op staande voet. De werknemer legt zich er niet bij neer. Martijn Steuten bespreekt het arrest.

Minister schort invoering verplicht lerarenregister op

Geplaatst op: 12 juni 2018

Door: Eliza Christiaansen

Op 1 juli 2018 zou de verplichting ingaan dat leraren zich moesten inschrijven in het lerarenregister. Minister Slob besloot op 11 juni om de invoering van het register op te schorten.

De AVG in twaalf vragen

Geplaatst op: 05 juni 2018

Door: Fatou Tevette

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG regelt hoe u omgaat met persoonlijke gegevens en wat u doet om deze te beschermen. Fatou Tevette bespreekt in twaalf vragen en antwoorden de invoering van de AVG en gevolgen voor uw organisatie.

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Geplaatst op: 05 juni 2018

Door: Eliza Christiaansen

In april 2018 volgden kort na elkaar twee rechtbank-uitspraken over grensoverschrijdend handelen door docenten. Hoewel de ene uitspraak afkomstig is van de bestuursrechter en de andere van de kantonrechter, geven zij een mooi beeld van wanneer de grens wel en niet wordt overschreden en aan welk optreden het schoolbestuur in zulke situaties verstandig doet.

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Geplaatst op: 22 mei 2018

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken bespreekt Pieter Joost Schaap de zaak van een gemeenteambtenaar die claimde ziek te worden door het klimaatbeheersingssysteem van het gemeentehuis.

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Geplaatst op: 16 april 2018

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Op 1 januari 2020 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Dat klinkt ver weg, maar is dichterbij dan u denkt. Met de Capra Academie bereidt u zich goed voor op het arbeidsrecht voor ambtenaren. Tijdens de cursus Inleiding arbeidsrecht maakt u kennis met het civiele arbeidsrecht en de belangrijkste ins en outs. Na het volgen van de leergang Arbeidsrecht bent u volledig op de hoogte van het arbeidsrecht en kunt u de juridische kaders ook echt toepassen.

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: gaat het arbeidsrecht wéér veranderen?

Geplaatst op: 16 april 2018

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

In oktober 2017 is in het regeerakkoord aangekondigd dat het arbeidsrecht weer gaat veranderen. Inmiddels is hiervoor de eerste concrete stap gezet. Op 9 april jl. is een concept wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans’ bevat wijzigingen voor het arbeidsrecht maar beoogt ook andere regels aan te passen, zoals de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Werkloosheidswet. De gedachte is dat de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten kan worden verbeterd, als het voor werkgevers aantrekkelijker is om medewerkers in (vaste) dienst te nemen.

Mag iedere ziekenhuismedewerker het patiëntendossier van Barbie inzien?

Geplaatst op: 05 april 2018

Door: Maartje Rutten

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) blijkt een aantrekkende werking te hebben. De zeer recente discussie rondom het inzien van het patiëntendossier van een Nederlandse realityster toont dit nog maar eens aan. Ook in een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam stond de vraag centraal of een medewerker op staande voet ontslagen mocht worden na het inzien van een EPD. Het Hof oordeelde dat dit mocht.

UMC’S uitgezonderd van de normalisering?

Geplaatst op: 03 april 2018

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Op 1 januari 2020 treedt naar verwachting de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanwege de Wnra moeten veel wetten worden aangepast. De eerste wetsvoorstellen zijn ter consultatie voorgelegd. Uit de voorstellen blijkt het voornemen om de tweedeling van arbeidsregimes in het onderwijs te beëindigen. Voorgesteld wordt om onderwijssectoren uit te sluiten van de Ambtenarenwet 2017. Dat heeft ook gevolgen voor medewerkers bij de UMC’s.

Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT

Geplaatst op: 30 maart 2018

Door: Martijn Steuten

In zijn uitspraak van 14 maart 2018 gaf de Raad van State antwoord op de vraag of zorgbestuurders groepsgewijs uitgesloten kunnen worden van de werking van de WNT. Hiermee sprak de Raad van State zich uit over een WNT-kwestie die speelde tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, een aantal stichtingen en de minister van Medische Zorg en Sport.

Gelden voor onderwijswerkgevers zwaardere eisen als het gaat om duidelijk, consequent en controleerbaar handelen?

Geplaatst op: 27 maart 2018

Door: Amke de Visser

Een onderwijsinstelling wilde het dienstverband van een medewerker beëindigen. Aanleiding voor de beëindiging waren de resultaten uit een onderzoek naar de medewerker nadat duidelijk werd dat deze had gelogen over een eerder incident. De kantonrechter vond dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door een incident dat op zichzelf bezien niet ontslagwaardig is, aan te grijpen om hoe dan ook een beëindiging van het dienstverband met één van haar medewerkers te bewerkstelligen. Amke de Visser bespreekt de ontslagzaak.

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Geplaatst op: 23 maart 2018

Door: Mark van de Laar

Het belang van een goede bedrijfsgeneeskundige begeleiding is groot voor de werkgever én de werknemer. Hierover las u al vaker artikelen. De bedrijfsarts heeft in veel arbeidsrechtelijke kwesties een belangrijke rol. Hij heeft met veel partijen te maken en kan worden geconfronteerd met diverse procedures. Mark van de Laar gaat in dit artikel in op deze en andere aspecten van de rol van de bedrijfsarts.

Zoeken