Raadsvergaderingen onder het coronatijdperk

Raadsvergaderingen onder het coronatijdperk

Raadsvergaderingen onder het coronatijdperk 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

De vraag of onder de huidige uiterst bijzondere omstandigheden raadsvergaderingen wel door mogen gaan, is inmiddels meermaals gesteld. Het wel door laten gaan van een raadsvergadering heeft onlangs zelfs al tot een aangifte geleid (Artikel Tubantia: Aangifte na raadsvergadering tijdens coronacrisis).

Doorgaan van raadsvergaderingen

Vergaderingen van de gemeenteraad (en andere wettelijk verplichte samenkomsten) mogen doorgaan. In de noodverordening van 17 maart jl. is nadrukkelijk bepaald dat de noodverordening niet van toepassing is in gebouwen en bijbehorende erven van overheids- en zorginstellingen. Voor raadsvergaderingen gelden op dit moment wel een aantal beperkingen. Deze beperkingen blijken uit aanvullende informatie van 23 en 24 maart jl. over de coronamaatregelen van het kabinet over samenkomsten. De vergadering mag momenteel maximaal 100 deelnemers hebben. Verder geldt dat raadsvergaderingen alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dit is vastgelegd in de recente noodverordening van 25 maart jl. De kleinste raad in Nederland kent 9 raadsleden, de grootste 45, dus het aantal deelnemers lijkt geen probleem. Uit voorzorg geldt in gemeenten wel dat publiek niet welkom is bij de vergaderingen. Dat vormt geen probleem omdat raadsvergaderingen te volgen zijn via de website van de gemeente.

Nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft zaken aangekondigd die nog geregeld gaan worden in een nieuwe noodverordening. De huidige maatregelen zullen uiterlijk 6 april worden heroverwogen. Een nieuwe landelijke model-noodverordening is in de maak. Het is maar de vraag of het verbod op bijeenkomsten ook voor raadsvergaderingen gaat gelden.

Eigen verantwoordelijkheid van de raad

Een verbod zou ertoe kunnen leiden dat (noodzakelijke) lokale politieke besluitvorming onder druk komt te staan. In principe neemt de raad zelf een beslissing of raadsvergaderingen doorgaan. De raad vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten, zo volgt uit de Gemeentewet. Verder vergadert de raad als de burgemeester het nodig oordeelt of als ten minste 1/5 van het aantal leden waaruit de raad bestaat daarom verzoekt. In het reglement van orde van raden is bepaald dat de burgemeester (of zijn/haar vervanger) in bijzondere gevallen na overleg met het presidium een andere dag of een andere vergaderplaats kan aanwijzen.

Quorum

Wanneer een aantal raadsleden is verhinderd, speelt een wettelijk quorum een rol. De raadsvergadering wordt niet geopend voordat, blijkens de presentielijst, meer dan de helft van het aantal raadsleden aanwezig is. Wanneer niet het aantal vereiste leden aanwezig is, wordt de vergadering afgebroken en bepaalt de burgemeester (of zijn/haar vervanger) een nieuwe dag en tijdstip van de volgende vergadering. Op deze nieuwe vergaderdata is niet het quorum vereist. Daarbij kan de raad alleen over andere aangelegenheden dan in de niet-geopende vergadering beraadslagen en besluiten als bij deze nieuwe vergadering wel meer dan de helft van het aantal raadsleden tegenwoordig is. Anders moet voor deze andere aangelegenheden een nieuwe vergadering worden belegd.

Heeft u vragen?

Heeft vragen of komen bij u andere vragen op, dan kunt altijd contact met een van advocaten van Capra Advocaten opnemen.

Vragen en antwoorden over corona
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor organisaties. De zorgen en uitdagingen voor werkgevers nemen toe en daarmee ook de vragen die aan ons kantoor worden gesteld. We zetten de vragen en antwoorden voor u op een rij op onze speciale corona-pagina voor de overheid.

Contact over dit onderwerp

Sjoerd Richters

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Gerelateerd

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl